20
02 2018
986

Nomenclatorul birourilor vamale, extins

Serviciul vamal, prin Ordinul nr.72-O din 14 februarie curent, a introdus modificări în Nomenclatorul codurilor birourilor şi posturilor vamale, aprobat prin Ordinul autorităţii nr. 346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”. Modificarea ţine de necesitatea completării Anexei nr.8 la ordinul indicat cu un nou cod – 3180 – ce se referă la subzona Comrat a Zonei Antreprenoriatului Liber Valkaneș şi reiese din modificarea Legii nr.139 din 13.07.2017 pentru modificarea art. 1 din Legea nr.1527/1998. Acum în Nomenclator sunt 93 de posturi şi birouri vamale, iar Direcţia Dezvoltare şi Securitate Informațională va opera completările şi modificările corespunzătoare în SI „ASYCUDA World”. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial din 16 februarie 2018. Notă: Parcul de Producţie „Valkaneş” a fost înfiinţat pe un termen de 37 de ani. În primul semestru al anului precedent aici şi-au început activitatea 27 de investitori, iar în prezent compania Fujikura Automotive MLD deja recrutează angajaţi pentru deschiderea producerii de cablaje auto în subzona ZAL Valcaneş din Comrat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.