11
09 2020
1009

Nomenclatorul integrat al serviciilor publice administrative, în vigoare

Astăzi, 11 septembrie 2020, a intrat în vigoare Nomenclatorul integrat al serviciilor publice administrative și  Lista evenimentelor de viață asociate acestora, Hotărârea Guvernului nr.670 din 3 septembrie curent cu privire la aprobarea lor  fiind publicată în Monitorul Oficial.
 
Astfel, de astăzi este interzisă prestarea altor servicii publice administrative care nu sunt incluse în Nomenclator, cu excepția celor instituite prin lege, iar instituirea  de servicii publice administrative noi se va realiza doar prin completarea obligatorie a Nomenclatorului și adoptarea actelor normative care reglementează procedurile administrative de prestare a serviciilor nou-instituite.

 

Nomenclatorul publicat conține 688 de servicii publice ce vor fi prestate de autorități, dintre care 21 de către Serviciul Fiscal de Stat. Totodată, lista evenimentelor de viață asociate serviciilor publice administrative conține 18 evenimente.

 

Agenția de Guvernare Electronică și Agenția Servicii Publice urmează să elaboreze conceptul și regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al serviciilor publice, care va fi instituit pe baza Nomenclatorului serviciilor publice administrative și a Listei evenimentelor de viață asociate acestora.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.