07
03 2018
2483

Noua Lege cu privire la Serviciul Vamal

Modul de organizare, funcționare, statutul juridic, dar şi protecția socială și serviciul funcționarului public cu statut special sunt prevăzute în noua Lege cu privire la Serviciul Vamal, publicată în Monitorul Oficial din 2 martie 2018. Conform prevederilor documentului, Serviciul Vamal este o autoritate administrativă din subordinea Ministerului Finanțelor, care implementează politica vamală a statului prin aplicarea uniformă și imparțială a legislației în domeniul în scopul asigurării securității economice a statului. Activitatea Serviciului Vamal este un gen special de activitate în serviciul public şi este parte componentă a sistemului organelor de drept și al organelor securității statului. Ministerul Finanțelor va stabili obiectivele și indicatorii de performanță ai Serviciului Vamal, va aproba bugetul organului și va examina informațiile și rapoartele privind activitatea acestuia, va propune Guvernului spre aprobare Regulamentul privind organizarea și funcționarea structurii și efectivul-limită al acesteia. Serviciul Vamal va prezenta la Ministerul Finanțelor raportul anual privind activitatea sa din anul precedent până pe data de 15 februarie a fiecărui an. Funcţiile de bază ale Serviciului Vamal sunt implementarea politicii vamale a statului, facilitarea comerțului, asigurarea respectării reglementărilor vamale și a legislației fiscale la trecerea mărfurilor și a mijloacelor de transport peste frontiera vamală, perceperea drepturilor de import și a drepturilor de export, efectuarea vămuirii, controlului și a supravegherii vamale, prevenirea, depistarea și combaterea contrabandei și a eschivării de la achitarea drepturilor de import/export, contribuirea la prevenirea și combaterea spălării banilor, terorismului, traficului ilicit de droguri, armament și muniții, asigurarea îndeplinirii obligaţiilor internaţionale ale statului în domeniul vamal. Conducerea organului va fi asigurată de director, numit de Ministerul Finanţelor pe un termen de cinci ani, pe bază de concurs. Acesta va exercita controlul asupra activității Serviciului Vamal, va organiza sistemul de management financiar, de control şi funcţionarea auditului intern, va soluţiona problemele privind activitatea operativă, organizatorică, economico-financiară şi privind asigurarea materială şi socială a angajaţilor, etc. De asemenea, directorul va raporta ministrului Finanţelor cu privire la activitatea Serviciului Vamal. Asigurarea materială şi tehnică a Serviciului Vamal este efectuată de la bugetul de stat, în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală, la fel ca şi crearea infrastructurii pentru obiectivele și subdiviziunile sale, precum şi din alte surse financiare neinterzise de lege. În Lege sunt descris statutul funcţionarului vamal, drepturile şi obligaţiile acestuia, impuse restricţiile și aspectele incompatibilități angajaţilor. Un capitol aparte este dedicat carierei în Serviсiul Vamal, începând cu momentul selectării şi angajării şi încheind cu condiţiile de încetare a raporturilor de serviciu ale funcţionarului vamal. Remunerarea și garanțiile sociale ale acestuia de asemenea sunt redate într-un capitol separat, ca şi răspunderea vameşilor. Legea nr.302 din 21 decembrie 2017 va intra în vigoare peste trei luni din data publicării, adică din data de 2 iunie 2018. Documentul mai prevede că directorul Serviciului Vamal aflat în funcție la momentul intrării în vigoare a legii noi își va exercita mandatul până la data numirii în funcţie a noului director ca urmare a concursului, fără a fi limitat în drepturi, atribuţii şi responsabilităţi, iar gradele de calificare ale persoanelor angajate în cadrul Serviciului Vamal care, până la intrarea în vigoare a Legii nr.302 au deţinut funcția de funcționar public şi continuă să activeze neîntrerupt în funcţii publice în cadrul Serviciului Vamal, se echivalează cu gradele speciale în modul stabilit de către Guvern.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.