01
03 2021
753

Noua versiune a Formei BIJ17, aprobată

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) în versiune nouă se va prezenta de către contribuabili începând cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2021, prevede Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 73 din 15 februarie 2021 cu privire la abrogarea Ordinului SFS nr. 315 din 25.06.2020 și aprobarea formularului tipizat al Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) în versiune nouă, care a intrat în vigoare după publicarea în „Monitorul oficial” de vineri, 26 februarie.
 
Instrucțiunea de completare stabilește că Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) (Calcul) se prezintă de către contribuabilii subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar în conformitate cu prevederile art. 277 din Codul fiscal (CF), care dispun de obiecte impozabile în conformitate cu art. 278 din CF şi anexele nr.1 şi nr. 2 ale Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din CF şi au obligația de prezentare a Calculului în conformitate cu art. 2811 din CF, art. 4 alin. (7) lit. a) şi alin. (9) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din CF.
 
BIJ17 se va prezenta inclusiv de către contribuabilii subiecți ai impunerii care, conform art. 283 şi 284 din CF, sunt scutiți integral de plata impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar. În același timp, Calculul nu se va prezenta de către contribuabilii care nu dispun de obiecte ale impunerii, inclusiv de către întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități şi care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA.
 
Totodată, contribuabilii care nu dispun de obiecte impozabile amplasate în afara unității administrativ-teritoriale în care se află sediul lor şi nu beneficiază de înlesniri la plata impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar urmează să completeze doar Calculul, iar cei care dispun de obiecte impozabile amplasate în afara UAT în care se află sediul lor și/sau beneficiază de înlesniri la plata impozitului pe bunurile imobiliare/impozitul funciar vor completa atât Calculul, cât şi anexele nr.1 (Calculul impozitului pe bunurile imobiliare) şi, după caz, nr. 2 (Informația privind sumele înlesnirilor) la Calcul. Instrucțiunea prevede că în cazul respectiv, până a purcede la completarea Calculului propriu-zis, se completează anexa nr.1 şi, după caz, anexa nr. 2 la Calcul.
 
În condițiile în care pentru subiectul impunerii bunul imobiliar a apărut/a încetat existența în cursul anului, acesta va fi obligat de a calcula impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar, ce urmează a fi achitat la bugetul respectiv, în modul următor: inițial se determină suma calculată a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar pentru întregul an calendaristic [cota concretă şi/sau cota fixă a impozitului respectiv se înmulțește cu baza impozabilă (valoarea estimată/valoarea contabilă sau suprafața terenului (în cazul terenurilor cu destinație agricolă care au indici cadastrali se înmulțește și cu numărul de grad-hectare)]. Ulterior, rezultatul obținut se împarte la numărul de zile calendaristice din anul respectiv (365 sau 366 de zile) şi se înmulțește cu numărul de zile din cursul anului calendaristic, în care subiectul deține dreptul de proprietate, de posesie, de folosință şi/sau de dispoziție.
 
Prin Ordinul SFS nr. 73/2021 a fost abrogat Ordinul SFS nr. 315 din 25.06.2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Calculului impozitului pe bunurile imobiliare şi instrucțiunii privind modul de completare a acestuia.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.