11
03 2020
715

Noul formular DUAE, propus pentru consultare

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul de Ordin cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții european (DUAE) – o declarație pe proprie răspundere prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea condițiilor necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova. Formularul DUAE reprezintă un instrument care facilitează participarea entităților la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții. Formularul DUAE conține 7 capitole: • Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă • Informații referitoare la operatorul economic • Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică • Criteriile de selecție a operatorilor economici • Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici • Preselecția candidaților calificați pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică • Declarații finale. Formularul va fi valabil pentru toate procedurile de achiziții publice. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia. Totodată, ofertantul este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate fi urmărit în justiție dacă prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative nu confirmă informația indicată în document. Odată cu intrarea în vigoare a documentului, va fi abrogat Ordinul MF nr. 177/2018 cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții european. Proiectul poate fi consultat până la 20 martie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.