30
10 2019
1119

Opinia auditului intern va fi inclusă în raportul consolidat al entității publice

În cazul în care entitatea publică dispune de subdiviziune de audit intern, opinia acestuia va fi inclusă în fiecare capitol din compartimentul VII al Raportului anual consolidat privind controlul intern managerial, cu excepția capitolului I. Opinia auditorului va conține informaţii aferente situaţiei constatate ca rezultat al desfăşurării activităţii de audit intern în cadrul entităţii publice și, după caz, în cadrul entităților subordonate. Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul ordinului cu privire la modificarea Ordinului nr. 4 din 9 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială. Prin acest proiect se urmărește alinierea redacției actuale a Regulamentului la prevederile cadrului normativ în vigoare. Astfel, opinia auditului intern va fi agregată din constatările misiunilor de asigurare şi consiliere efectuate pe parcursul perioadei de raportare, precum şi din informaţiile obţinute în contextul altor activităţi desfăşurate pe parcursul anului. Opinia se va include în raportul consolidate, cuprinzând întregul sector/ramură, fiind emisă și în cazul în care entitatea publică dispune de entități în subordine, care, la rândul lor, au subdiviziune de audit intern. Totodată, se propune ajustarea unor termene de elaborare /prezentare a Raportului de control intern managerial și al Declarației de răspundere managerială. Proiectul stabilește expres că raportul anual consolidat care include o sinteză a rapoartelor entităților publice subordonate se elaborează până 20 februarie. În același timp, se propune ca managerul entității publice să emită Declarația de răspundere managerială pentru anul precedent până la 20 februarie, în momentul de faţă termenul-limită fiind data de 10 februarie. De asemenea, managerii entităţilor publice subordonate vor prezenta coordonatorului din cadrul entităţii publice ierarhic superioare copia Declarației până la data de 15 februarie. Conform normelor în vigoare, aceștia o prezintă până la data de 1 martie. Se mai propune și modificarea termenului de transmitere a copiei Declarației de răspundere managerială în format electronic. Dacă în prezent ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului, precum și autoritățile administrației publice locale de nivelul II, cu excepția autorităților autonome care gestionează mijloace ale bugetului public național, transmit anual, până la data de 1 martie, o copie a Declarației de răspundere managerială în format electronic, după aprobarea proiectului instituțiile o vor transmite până la 10 martie. Totodată, proiectul prevede și revizuirea unor întrebări din Raportul anual privind controlul intern managerial și din Raportul anual consolidat. Menționăm că Regulamentul privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declarației de răspundere managerială stă la baza raportării modului de organizare și funcționare a sistemelor de Control Intern Managerial de către toate entitățile publice care gestionează mijloace ale bugetului public național. Proiectul poate fi consultat până la 15 noiembrie curent. Notă: Reamintim că spre consultare publică a fost propus și proiectul de Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 189 din 05.11.2015 cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.