Știri

Optimizarea procesului de сооrdоnare а asistenței externe

Cabinetul de miniștri, în cadrul ședinței din 8 noiembrie, a aprobat un șir de modificări în cadrul normativ ce vin să eficientizeze și să optimizeze procesul de сооrdоnare а asistenței externe. Completările la Regulamentul cu privire la cadrul instituțional şi mecanismul de coordonare și management al asistenței externe, aprobat prin HG nr. 377/2018, prevăd că acordurile/contractele de împrumuturi de stat externe încheiate în numele Guvernului Republicii Moldova și/sau Republicii Moldova și amendamentele la acestea se vor semna de către Prim-ministru sau de către ministrul Finanțelor. Odată cu publicarea modificărilor în Monitorul Oficial, contractele de împrumut de stat externe se vor încheia în conformitate cu prevederile Legii nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat. Proiectul prevede și extinderea atribuțiilor Coordonatorului sectorial al asistenței externe. El va putea înainta solicitări argumentate privind finanțarea, extinderea, restructurarea, suspendarea proiectelor/programelor de asistență externă, propuneri necesare pentru a asigura utilizarea durabilă și eficientă a resurselor disponibile. Documentul mai stipulează că deciziile privind extinderea, restructurarea, suspendarea proiectelor/programelor de asistență tehnică externă în derulare sau alte modificări necesare pentru a asigura utilizarea resurselor disponibile se iau de către Cancelaria de Stat, în baza propunerilor argumentate parvenite de la Coordonatorul sectorial, iar în cazul în care deciziile aprobate creează impact asupra bugetului public național, acestea urmează a fi consultate cu autoritatea națională de coordonare a asistenței externe. De remarcat că în condițiile actuale deciziile cu privire la extinderea, restructurarea, suspendarea proiectelor/programelor de asistență tehnică externă se adoptă la fel de către Cancelaria de Stat, dar la propunerea secretarilor generali de stat. Practica, însă, a demonstrat că acest mecanism nu este funcțional. După intrarea în vigoare a modificărilor acceptate de Guvern, solicitantul acordării facilităților fiscale și vamale va purtă răspundere pentru corectitudinea informației furnizate și asigurarea eligibilității activităților propuse pentru a beneficia de facilitățile respective. Proiectul mai prevede și abrogarea HG nr. 239/2011 cu privire la crearea Consiliului Comun de Parteneriat. Se preconizează că rectificările aprobate vor elimina barierele birocratice care pot tergiversa lansarea proiectelor și programelor noi.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

769 vizualizări

Data publicării:

12 Noiembrie /2018 08:01

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

Proiect | asistența externă | Hotarire de Guvern | coordonare

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon