24
02 2020
918

Organul sindical va fi consultat în cazul concedierii unor salariați

Dreptul de veto al organelor sindicale în procedura de concediere a salariaţilor aleşi în organele sindicale si neeliberaţi de la locul de muncă de bază ar putea fi exclus. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat un proiect de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului legii pentru modificarea unor acte legislative. Astfel, dacă în prezent art. 87 din Codul muncii interzice concedierea fără acordul organului sindical, proiectul de lege propune ca, la concedierea conducătorilor și a salariaţilor aleşi în organele sindicale şi neeliberaţi de la locul de muncă de bază, angajatorul să consulte organul sindical al cărui membru este salariatul respectiv, înaintând un demers în formă scrisă prin care îşi va argumenta intenţia. Proiectul este elaborat în scopul executării hotărârilor Curții Constituționale (nr.3 din 4 februarie 2020 și nr. 34 din 8 decembrie 2017), prin care a declarat neconstituţionale prevederile art. 87 alin. (2) şi alin. (3) din Codul muncii (obligativitatea acordului organului sindical la concediere) şi art. 33 alin. (3) din Legea sindicatelor. În același timp, se propune completarea Codului muncii (art.387) cu prevederi ce stipulează că salariaţilor, al căror contract individual de muncă este suspendat în legătură cu alegerea lor în funcţii elective în organele sindicale, după expirarea mandatului, li se acordă locul de muncă anterior, iar în lipsa acestuia – un alt loc de muncă echivalent sau, cu acordul salariatului, la o altă unitate. Totodată, în cazul în care acordarea locului de muncă ocupat anterior sau a unui loc de muncă echivalent este imposibilă din cauza lichidării unităţii, reorganizării ei, reducerii numărului sau a statelor de personal, angajatorul plăteşte salariatului o indemnizaţie de eliberare egală cu 6 salarii medii lunare. De asemenea, în toate cazurile de consultare a reprezentanţilor salariaţilor pentru emiterea unor acte, angajatorul va înainta proiectul actului respectiv şi va solicita în scris opinia organului sindical/reprezentaţilor salariaţilor. Organul sindical, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la recepţionarea solicitării, va prezenta angajatorului opinia în formă scrisă. În caz de neprezentare a opiniei în termenul indicat, comunicarea opiniei consultative a organului respectiv se prezumă. Proiectul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.