01
03 2018
1654

Pachetul minim de servicii sociale

Guvernul a susținut o inițiativă legislativă venită din partea unui deputat, prin care se propune ca autoritățile publice locale să evalueze necesitățile populației ce țin de serviciile sociale, în scopul asigurării sustenabilității și calității acestora, în special în regiunile rurale. Potrivit ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari, proiectul dat a fost elaborat în contextul asigurării accesului grupurilor vulnerabile la un pachet minim de servicii sociale garantate de stat. Potrivit prevederilor cadrului legal, serviciile sociale incluse în pachetul minim urmează a fi finanțate din contul mijloacelor Fondului de Susținere a Populației, a menționat ministrul. Totodată, proiectul definește noțiunea de pachet minim de servicii sociale, prezintă un set de servicii specializate, care vor fi stabilite de Guvern, finanțarea cărora se va realiza prin transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat, în scopul asigurării sustenabilității financiare a serviciilor respective.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.