20
07 2018
1139

Parcurile IT vor desfăşura activităţi conform CAEM rev.2 şi CSPM rev. 2

Lista genurilor de activitate desfăşurate în parcurile IT este extinsă, iar rezidenţii parcului au obligaţia să țină contabilitatea, să întocmească și să prezinte situații financiare. Legea nr. 181 pentru modificarea și completarea unor acte legislative din 5 iulie 2018 a fost publicată în MO. Aceasta prevede completarea art.8 din Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei cu următoarele activităţi, desfăşirate conform CAEM rev.2 şi, din 20 iulie curent, CSPM rev. 2: - alte forme de învățământ n.c.a. (85.59), limitate la instruirea în domeniul calculatoarelor; - cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie (72.19), bazată pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță, limitată la: servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în matematică (72.19.11); servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în calculatoare și științe informatice (72.19.12); servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în fizică (72.19.13); servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în nanotehnologie (72.19.21); alte servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în inginerie și tehnologie, cu excepția biotehnologiei (72.19.29); servicii de cercetare și dezvoltare a proiectelor originale în științe naturale și inginerie, cu excepția biotehnologiei (72.19.50); - cercetare-dezvoltare în biotehnologie (72.11), limitată la: cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul bioinformaticii: construcții de baze de date în geonomică, ordonare de proteine, procese complexe de modelare biologică, inclusiv sisteme biologice; cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul nanobiotehnologiei: unelte și procese nano/microfabricaţie folosite la construcția de dispozitive pentru studierea biosistemelor și aplicațiilor în medicație, diagnostice etc.; - fabricarea componentelor electronice (module) (26.11), limitată la: fabricarea de microprocesoare; fabricarea de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride); - activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (59.12), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță, limitate la: servicii de obţinere de efecte speciale (59.12.14); servicii de obţinere de filme de animaţie (59.12.15); - activități de design specializat (74.10), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță. Odată cu extinderea genurilor de activitate, este revăzut şi scopul legii cu privire la parcurile IT. Astfel, acesta este crearea premiselor necesare pentru impulsionarea dezvoltării industriei tehnologiei informației, cercetării și inovării, bazată pe tehnologia informației în diverse domenii, activității didactice în domeniul tehnologiei informației, precum și crearea locurilor de muncă cu valoare adăugată înaltă şi atragerea investițiilor autohtone și străine.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.