31
01 2020
2183

Pentru achizițiile publice de lucrări este propus un nou Regulament

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, ce stabilește mecanismul de inițiere, derulare și atribuire a contractelor de achiziții publice. Documentul a fost elaborat în vederea asigurării unei gestionări mai eficiente a banilor publici de către beneficiari, investitori, proiectanți, antreprenori, precum și pentru a aduce în concordanță cadrul normativ cu Legea nr. 169/2018 privind modificarea Legii privind achizițiile publice. Potrivit documentului, achiziția publică în domeniul respectiv reprezintă atât achiziția lucrărilor, cât și achiziția lucrărilor împreună cu proiectarea lucrărilor de construcții de orice categorie și instalațiile aferente acestora, precum și lucrările de intervenție în timp la construcțiile existente, cum ar fi: modernizări, restaurări, modificări, transformări, consolidări, extinderi și reparații capitale, pentru necesitățile uneia sau câtorva autorități contractante, oferindu-le posibilitatea de a decide atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări și în cazurile în care numărul de oferte calificate este mai mic decât 3. Valoarea contractului de achiziție publică de lucrări este estimată de către autoritatea contractantă în corespundere cu prețurile medii stabilite pe piață și cu respectarea prevederilor art.4 din Legea privind achizițiile publice, cu excepția cazurilor când valoarea este calculată de un organism de expertizare în conformitate cu prevederile legale sau conform studiilor de fezabilitate. Pentru fiecare procedură de achiziție publică de lucrări, în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu, autoritatea contractantă publică separat în Buletinul achizițiilor publice un anunț de intenție. În același timp, pentru contractele de achiziție publică de lucrări a căror valoare este mai mică de 2 mil. lei, fără TVA, publicarea anunțului de intenție nu va fi obligatoriu. Documentul conține anumite cerințe și pentru întocmirea documentației de atribuire. Aceasta se elaborează și se publică de către autoritatea contractantă în momentul publicării anunțului de participare. Totodată, autoritatea are dreptul de a stabili în documentația de atribuire și anumite condiții speciale de realizare a contractului (cu referire la protecția mediului sau la promovarea dezvoltării durabile). În documentația de atribuire entitatea va mai stabili și cuantumul garanției pentru ofertă, care nu va depăși 2% din valoarea ofertei fără TVA. De asemenea, autoritatea contractantă trebuie să genereze Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), completat cu informațiile solicitate în raport cu criteriile de calificare și selecție stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire. Autoritatea contractantă are posibilitatea de a utiliza, în calitate de proceduri de achiziții publice, licitația deschisă, licitația restrânsă, cererea ofertelor de prețuri, parteneriatul pentru inovare și dialogul competitiv. La data intrării în vigoare a acestui act, Hotărârea de Guvern nr. 669/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice va fi abrogată. Documentul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din 30 ianuarie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.