29
01 2018
939

Peste 30 de instituții utilizează platforma de interoperabilitate

Îmbunătăţirea calităţii şi preciziei datelor, diminuarea timpului și a duratei prestării serviciilor, posibilitatea accesării datelor în timp real, automatizarea proceselor în cursul prestării serviciilor publice – acestea și alte avantaje vor fi oferite prin intermediul schimbului de date între autorități. Hotărârea Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la schimbul de date și interoperabilitate a fost publicată în Monitorul Oficial din 26 ianuarie 2018. Proiectul reglementează raporturile ce apar între autoritățile și instituțiile publice, autoritățile administrative autonome, autoritățile administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență, precum și persoanele juridice private care, în numele autorităților și instituțiilor publice, gestionează sau dețin sisteme informaționale. Platforma de interoperabilitate facilitează schimbul electronic de date, în timp real, sporind eficienţa şi calitatea furnizării serviciilor publice, fără a mai fi nevoie de solicitarea datelor de la cetăţeni şi mediul de business în formă de certificate, rapoarte, etc. Platforma de interoperabilitate, cunoscută sub denumirea MConnect, a fost deja instituită de Guvern în calitate de soluție tehnică, care asigură schimbul de date dintre sistemele informaționale în sectorul public. Actualmente, platforma este pe deplin funcțională în regim de producție și activ utilizată pentru schimbul autorizat de date între mai multe autorități și instituții publice. Avem în jur de 30 de instituții conectate la această platformă și peste 40 de proiecte interconectate, a menționat Eugeniu Ursu, directorul Centrului de Guvernare Electronică, în cadrul ședinței Guvernului din 24 ianuarie, când a fost aprobată hotărârea. Potrivit lui, cheltuielile de implementare a proiectului de lege cu privire la schimbul de date şi interoperabilitate sunt costurile de achiziţionare, administrare şi suportul tehnic al platformei de interoperabilitate şi a constituit circa 15,3 mil. lei pe parcursul perioadei anilor 2011-2016, care a fost acoperită din mijloacele Proiectului „e-Transformare a Guvernării”, finanţat de Banca Mondială. Scopul principal al proiectului constă în implementarea cadrului guvernamental de interoperabilitate a sistemelor informaţionale de stat, prin instituirea bazei juridico-normative pentru utilizarea platformei, care ar reglementa procesul de schimb de date prin interconectarea şi interoperabilitatea conţinutului, resurselor informaţionale şi procedura de acordare a accesului la registrele şi bazele de date de importanţă naţională pentru toate entităţile din sectorul public. Documentul mai reglementează responsabilitatea fiecărei părți implicate în proces. Astfel, participanții la schimbul de date sunt obligați să asigure în mod constant resursele necesare - umane, financiare, tehnologice, precum și să întreprindă toate măsurile recomandate de autoritatea competentă pentru asigurarea conectării și continuității schimbului de date. Deținătorul platformei poartă răspundere pentru funcționarea, administrarea și dezvoltarea continuă a platformei de interoperabilitate, iar furnizorul - pentru autenticitatea, integritatea și disponibilitatea datelor, precum și furnizarea datelor în conformitate cu activele semantice corespunzătoare din catalogul semantic. Consumatorul de date va fi, însă, responsabil de accesarea ilegală a seturilor de date. Legea va intra în vigoare la 3 luni de la publicare. Se prevede ca în termen de 36 de luni de la data publicării participanții publici care utilizează, fiecare pentru scopul său legal, sisteme informaționale ce nu corespund cerințelor legii, se vor conforma cerințelor tehnice utilizate în cadrul platformei de interoperabilitate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.