13
05 2020
590

PFSP 20: raportarea plăților către Fondul de susținere a populației

Serviciul Fiscal de Stat propune spre consultare publică proiectul de ordin cu privire la aprobarea dării de seamă privind plățile către Fondul de susținere a populației şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia – Forma PFSP 20. Aceasta va fi prezentată de către contribuabilii specificați în art.4 alin 2 din Legea1 fondului de susținere a populației nr.827/2000, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune. În darea de seamă contribuabilul va indica codul fiscal; denumirea; codul localității unde este înregistrată reședința de bază; subdiviziunea SFS la care este la evidență contribuabilul; codul genului principal de activitate, data prezentării dării de seamă; perioada fiscală; suma de control, precum și semnăturile persoanelor responsabile autentificate (opțional) prin ștampilă. În tabelul dării de seamă se vor indica datele pentru perioada gestionară (fără cumulare anuală) obținute din taxa de portabilitate, taxa aeroportuară, taxa pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă, plata suplimentară obligatorie la casele de schimb valutar și la băncile licențiate care desfășoară activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, inclusiv prin intermediul aparatelor de schimb valutar. Totodată, PFSP 20 conține și o anexă, care se completează doar de către subiecții persoane juridice care desfășoară activități de schimb valutar în numerar cu persoane fizice la cumpărarea de către persoanele fizice a valutei străine în numerar și a cecurilor de călătorie în valută străină contra mijloace bănești în numerar, în cazul în care dispun de subdiviziuni antrenate în astfel de activități. Informația se reflectă pe fiecare subdiviziune, iar numărul de rânduri din anexa la Darea de seamă, la necesitate, poate fi majorat. Darea de seamă se completează ulterior completării Anexei respective. Totodată, începând cu 1 iulie 2020, se va abroga Ordinul IFPS nr. 514 din 07 septembrie 2007 privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă, plata suplimentară obligatorie la vânzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar şi instrucţiunilor cu privire la modul de completare şi prezentare a lor. Documentul poate fi consultat până la 14 mai curent. Propunerile pot fi expediate pe adresa : cristina.chira@sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.