Știri

PIB-ul în lunile ianuarie-septembrie 2020

Criza pandemică și seceta au afectat puternic economia Republicii Moldova, produsul intern brut (PIB) diminuându-se cu 8,2% în 9 luni ale anului 2020. Aceste date se conțin în Informația operativă cu privire la evoluția social-economică a RM făcută publică de către Ministerul Economiei și Infrastructurii (conform datelor disponibile la 31 decembrie 2020).
 
Pe categorii de resurse, descreșterea PIB a fost determinată, în principal, de sectoarele în care au fost impuse cele mai severe măsuri restrictive întru contracararea efectelor negative generate de pandemie: comerț interior, transport și depozitare, HoReCa – 2,4 %. Diminuarea a fost înregistrată și în domenii precum agricultura – 2,1%, industria – 0,9%, administrația publică, asigurările sociale, învățământul, sănătatea  – 0,6%, activități profesionale, științifice şi tehnice – 0,5%.
 
Totodată „Construcțiile” și „Activitățile financiare și asigurări” au fost sectoarele care au avut un aport pozitiv la evoluția economiei în ianuarie-septembrie 2020, contribuind cu +0,2 p.p. și +0,1 p.p la creșterea PIB.
 
În această perioadă de criză s-a resimțit susținerea economiei din partea sectorului construcțiilor. Astfel, au crescut investițiile în construcțiile inginerești (drumuri, sisteme de alimentare cu apă și canalizare etc.) cu circa 6,2%, ajungând la circa 3,3 mld. lei, iar cele din fondul rutier au sporit de 2 ori, însumând circa 693 mil. lei. De asemenea, au fost în creștere și investițiile în clădirile rezidențiale (+7%).
 
Experții susțin că criza pandemică a influențat puternic cererea internă (consumul și investițiile), comportamentul consumatorului fiind influențat, în mare parte, de sentimentul de incertitudine cu privire la evoluția ulterioară a pandemiei. Totodată, deficitul de resurse financiare în întreprinderi, datorat restrângerii sau sistării temporare a activității în situația pandemică, a condus la reducerea activității investiționale.
 
Reducerea cererii externe a rezultat în scăderea exporturilor cu 17,3% în 9 luni 2020, iar diminuarea consumului ca urmare a reducerii necesarului de materie primă în sectoarele productive ale economiei a condus la scăderea importurilor cu 12,1%.
 
Astfel, în ianuarie-septembrie 2020 PIB a fost influențat negativ de toate componentele pe partea de utilizări: consumul final a avut o contribuție de -7,7 p.p.; formarea brută de capital– cu -1,9 p.p.; exportul –cu 5,4 p.p.; importul – cu -6,6 p.p.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Economiei

395 vizualizări

Data publicării:

19 Ianuarie /2021 07:59

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon