Știri

PIB-ul Moldovei în anul 2021: creșterea în termeni reali

Conform datelor preliminare prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS), Produsul Intern Brut al Moldovei în anul 2021 a constituit în prețuri curente (de piață) 241,9 mld. lei, majorându-se comparativ cu anul 2020, în termeni reali, cu 13,9% pe fundalul reducerii indicatorului în anul 2020 față de anul 2019 cu 8,3%. Astfel, în comparație cu nivelul anului pre-criză (2019), PIB-ul în anul precedent s-a majorat cu 4,5% în termeni reali.
 
La creșterea PIB în anul 2021 au contribuit agricultura, silvicultura şi pescuitul cu ponderea de 10,4% la formarea PIB; comerțul cu ridicata – cu 8,2%; transporturile și depozitarea – cu 4,2%; informațiile și comunicațiile – cu 5,5%; producția și furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – cu 2,1%; arta, activități de recreere și de agrement – cu 1%. În același timp, impozitele nete pe produs, cu o pondere de 14,2% la formarea PIB, au contribuit la majorarea PIB cu 2,3%, volumul acestora fiind în creștere cu 17,1%.
 
Din punct de vedere al utilizării, creșterea PIB în anul 2021 față de anul 2020 s-a datorat consumului final al gospodăriilor populației (contribuind cu 12,6% la creșterea PIB), al cărui volum s-a majorat cu 15,5%, constituind 80,8% din PIB; consumului final al administrației publice (+0,4%), al cărui volum s-a majorat cu 2,0%, constituind 16,6% din PIB; formării brute de capital fix (+0,4%), al cărei volum s-a majorat cu 1,7%, constituind 24,2% din PIB.
 
Contribuție negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut exportul net de bunuri și servicii, contribuind cu -5,0% la modificarea PIB, consecință a creșterii volumului fizic al importurilor de bunuri și servicii cu 19,2% corelată cu o creștere mai redusă a volumului exporturilor de bunuri și servicii – cu 17,5%.
 
Datele BNS demonstrează că, PIB estimat pentru trimestrul IV/2021, a însumat 66,7 mld. lei, prețuri curente (de piață). Comparativ cu lunile octombrie-decembrie 2020, PIB s-a majorat, în termeni reali, cu 18,9% pe seria brută și cu 19,9% pe seria ajustată sezonier.  Impozitele nete pe produs cu o pondere de 14,2% la formarea PIB au contribuit la creșterea PIB în ultimul trimestru din anul trecut cu 1,2%, volumul acestora majorându-se cu 8,4%.
Amintim că, la începutul anului 2021, experții preconizau creșterea PIB-ului moldovenesc între 3,5-4%. Potrivit Notei cu privire la prognoza preliminară a principalilor indicatori macroeconomici pentru anii 2022-2024, Ministerul Economiei prognoza creștere reală de circa 6% în anul 2021 și o valoare de circa 228 mld.lei, iar în următorii ani (2022-2024) creșterea economică se va menține pe o traiectorie ascendentă în jur de 4% până la finele orizontului de prognoză.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Biroul Naţional de Statistică al RM

1332 vizualizări

Data publicării:

15 Martie /2022 13:29

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

PIB | BNS | crestere | anul 2021

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon