15
10 2018
815

Plan anticorupție în domeniul sănătății

Autoritățile vor elabora și aproba, în trimestrul II al anului 2019, un Raport de licitații pentru achiziții publice centralizate în sănătate. Măsura face parte din Planul sectorial de acţiuni anticorupţie în domeniul sănătăţii şi asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anii 2018-2020, publicat în Monitorul Oficial din 12 octombrie 2018. Planul conține circa 40 de acțiuni și are drept scop îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii de sănătate, a calităţii serviciilor prestate de instituţiile medicale şi eficienţei utilizării resurselor financiare publice, inclusiv ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Astfel, autoritățile se angajează ca până în anul 2020 să extindă capacitățile comisiei de acreditare a instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice și să creeze o nouă comisie disciplinară, care să monitorizeze îndeplinirea prevederilor Codului deontologic al lucrătorului medical și al farmacistului. De asemenea, se preconizează evidența intrărilor financiare în instituțiile în care se realizează studii clinice, crearea unui sistem nou de gestionare a consultațiilor de ambulatoriu contra plată, revizuirea procedurilor de contractare a instituțiilor medicale, asigurarea finanțării ritmice a instituțiilor medico-sanitare din mijloacele financiare disponibile în cazul situațiilor de risc, dezvoltarea și aprobarea unui mecanism de monitorizare a angajării concomitente în sectorul public și privat din domeniul sănătății. Pentru implementarea prevederilor nu vor fi suporte cheltuieli financiare suplimentare, altele decât cele prevăzute în bugetul instituţiilor responsabile de implementare. Acestea vor prezenta trimestrial Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, până la data de 10 a lunii următoare trimestrului de gestiune, informații privind implementarea acţiunilor din Plan.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.