Știri

Planul de remediere pentru agenții economici

Organele de control vor oferi suport businessului mic în cadrul controalelor prin elaborarea materialelor documentare și ghidurilor destinate informării privind drepturile și obligațiile organelor de control, ale persoanelor supuse controlului, procedurilor de îndrumare și control și altor acte, care vor fi publicate obligatoriu pe pagina web www.controale.gov.md.
 
Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de modificare a unor acte legislative (Legea prevenției), prin care se propune un mecanism de profilaxie/ prevenție contra unor posibile abuzuri din partea organelor de control aplicate micilor antreprenori.

 

Astfel, Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător va fi completată cu un articol ce va reglementa prevenirea încălcării legislaţiei și consultarea persoanei supuse controlului. Organele de control vor avea obligația de îndrumare a persoanelor fizice şi/sau juridice care practică activitate de întreprinzător în vederea aplicării corecte și unitare a prevederilor legii.

 

De asemenea,  se propune și completarea Codului contravențional cu un capitol ce va reglementa prevenirea săvârșirii de contravenții, care se referă la un plan de remediere. Acesta reprezintă o anexă la procesul-verbal cu privire la contravenție, prin care agentul constatator stabilește măsuri de remediere în vederea îndeplinirii de către contravenient a obligațiilor prevăzute de lege.  În cazul întocmirii un plan de remediere, nu se vor aplică sancțiuni contravenționale, inclusiv sancțiuni complementare, până la expirarea termenului de remediere.

 

Totodată, se precizează termenul de remediere acordat prin prescripțiile emise de inspector, care nu trebuie să fie mai mic de 30 de zile și cu posibilitatea de a fi extins până la 90 de zile, în funcție de complexitatea cazului.

 

Planul de remediere nu se întocmește în cazul în care contravenientul îndeplinește imediat obligația legală și dacă în termen de 3 luni de la data executării planului de remediere contravenientul săvârșește din nou aceeași contravenție, precum și în cazul în care contravenientului i-au fost înaintate prescripții pentru aceleași încălcări de către organul de control, iar acesta nu le-a îndeplinit în termenul stabilit.

 

Deși legea controlului de stat conține unele mecanisme de protecție, numite „prescripție”, acestea nu se aplică sau se aplică ineficient în favoarea businessului mic, se menționează în nota proiectului.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

755 vizualizări

Data publicării:

15 Februarie /2021 08:01

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

controale | remediere | plan | contraventie | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon