06
06 2019
3697

Planul general de conturi contabile va fi ajustat

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul ordinului cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul MF nr. 119 din 6 august 2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile. Potrivit notei informative, aprobarea modificărilor propuse va ajusta conturile contabile existente, precum și va îmbunătăți aplicarea corectă a prevederilor SNC prin introducerea unor conturi contabile noi și ajustarea celor existente. Amintim că, pe data de 22 martie 2019, în MO nr.101-107, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 48 din 12 martie curent cu privire la modificarea Ordinului nr.118/2013 al aceleiași autorități, prin care au fost aprobate Standardele Naționale de Contabilitate. Astfel, din imobilizările necorporale stabilite în capitolul II – Nomenclatorul conturilor contabile, vor fi excluse unele conturi contabile, cum ar fi: brevete și mărci (1122); know-how-uri şi francize (1123); desene şi modele industriale (1126) etc. Totodată, aici se vor regăsi următoarele conturi contabile: concesiuni, licențe și mărci (1121), drepturi de autor și titluri de protecție (1122), programe informatice (1123) și alte imobilizări necorporale (1124). Respectiv, amortizarea imobilizărilor necorporale va include: amortizarea concesiunilor, licenţelor şi mărcilor (1131), amortizarea drepturilor de autor şi titlurilor de protecţie (1132), amortizarea programelor informatice (1133) și amortizarea altor imobilizări necorporale (1134). De asemenea, proiectul conține propuneri de ajustări și pentru conturile contabile din clasa 2. Active circulante; clasa 3 – Capital propriu; clasa 4 – Datorii pe termen lung etc. În același timp, se propune completarea Planului de conturi cu următoarele conturi noi: 115 ”Fond comercial pozitiv”; 116 ”Fond comercial negativ”; 117 ”Deprecierea fondului comercial pozitiv”; 143 ”Deprecierea investițiilor financiare pe termen lung”; 162 ”Creanțe ale părților afiliate pe termen lung”; 218 ”Ajustări pentru deprecierea stocurilor”; 254 ”Ajustări pentru deprecierea investițiilor financiare curente”; 316 ”Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate”; 317 ”Prime de capital” și 343 ”Rezerve din reevaluare”. Reamintim că, conform Acordului de Asociere, țara noastră și-a asumat angajamentul de a transpune în legislația națională Directiva UE privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi. În acest scop a fost elaborată și aprobată Legea contabilității și raportării financiare, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2019. Proiectul poate fi consultat până la data de 18 iunie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.