12
07 2019
657

Planul Național de Acțiuni pentru ocuparea forței de muncă

În trimestrul IV al anului curent este preconizată semnarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul combaterii muncii nedeclarate între Serviciul Fiscal de Stat și Inspectoratul de Stat al Muncii. Acțiunea este inclusă în Planul de acțiuni pentru anul 2019 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021. Proiectul hotărârii cu privire la aprobarea planului este propus spre consultare de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Documentul conține circa 70 de acțiuni, iar costurile totale necesare realizării acțiunilor constituie 1 109 672,2 mii lei, dintre care 955 076,2 mii lei sunt acoperite din bugetul de stat, 44 128,9 mii lei – din bugetul asigurărilor sociale de stat, iar 20 467,6 mii lei sunt din surse externe. Astfel, în plan este inclusă subvenționarea creării locurilor de muncă, de implementarea căreia este responsabil Ministerul Finanțelor și ale cărei costuri totale estimate sunt de 41 440 mii lei. O altă măsură prevăzută este sporirea numărului întreprinderilor mici și mijlocii care sunt implicate în dezvoltarea afacerilor privind lanțurile valorice prioritare, pentru care sunt estimate costuri în valoare de 6120,0 mii lei. Totodată, în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este pusă elaborarea și promovarea mecanismelor de susținere a femeilor în afaceri din domeniul agricol, suma estimată fiind de 400,0 mii lei. În domeniul agriculturii sunt incluse și alte acțiuni, cum ar fi facilitarea accesului tinerilor la resurse financiare, inclusiv prin programe de antreprenoriat, crearea locurilor de muncă în zonele rurale prin implementarea politicii de subvenționare, acordarea subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național al agriculturii și mediului rural etc. Totodată, autoritățile preconizează testarea practicii de creare a locurilor de muncă prietenoase vârstnicilor, care ar costa circa 50,0 mii lei. Alte acțiuni incluse în plan țin de: • facilitarea accesului la credite pentru întreprinderile mici și mijlocii prin acordarea garanțiilor financiare • stimularea creării și dezvoltării parteneriatelor de afaceri, de instruire și acordare a serviciilor de consultanță antreprenorială pentru femei în cadrul programului-pilot „Femei în afaceri” • promovarea Zonelor Economic Libere și parcurilor industriale ca instrumente de atragere a investițiilor străine și autohtone • diversificarea și implementarea proiectelor de dezvoltare și extindere a afacerilor și crearea locurilor de muncă prin atragerea remitențelor • susținerea integrării pe piața forței de muncă a persoanelor reîntoarse forțat și/sau în baza acordurilor readmise • implementarea programului „Investiție în oameni și capacități” • dezvoltarea învățământului dual • crearea condițiilor pentru antreprenoriatul social • elaborarea și aprobarea unei liste comune de riscuri privind munca ne/subdeclarată etc. Documentul poate fi consultat până la 23 iulie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.