26
09 2018
10384

Plătitorii de contribuţii sociale, divizaţi în două grupe

Începând cu octombrie 2018, categoriile de plătitori asigurați specificați în pct. 1.1. și 1.2 din anexa nr. 3 a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, se divizează în două grupe. În prima grupă se includ angajatorii autorităților publice la autogestiune, cu excepția instituțiilor de învățământ superior și a celor medico-sanitare. În cea de-a doua grupă se includ angajatorii sectorului privat, instituțiilor de învățământ superior și ai instituțiilor medico-sanitare. Casa Națională de Asigurări Sociale informeză că au survenit modificări la Particularitățile calculării și achitării contribuților de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2018. Modificările se găsesc în Dispoziția nr. II-03/10-9983 din 24.09.2018. Astfel, angajatorii pentru persoanele din prima grupă (pct 1.1 din anexa 3), pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie ale anului 2018 continuă să calculeze și să vireze contribuțiile datorate de angajator conform tarifului de 23% la fondul de salarizare și alte recompense. În același timp, angajatorii pentru persoanele prevăzute în grupa a doua (pct.1.2 din anexa 3), pentru lunile menționate calculează și virează contribuțiile datorate de angajator conform tarifului de 18% la fondul de salarizare și alte recompense. Angajatorii persoanelor ce se includ în prima grupă (pct 1.2 din anexa 3) pentru ultimele trei luni ale anului curent calculează și virează contribuțiile datorate de angajator conform tarifului de 33% la fondul de salarizare alte recompense. Totodată, angajatorii persoanelor incluse în grupa a doua (pct 1.2 din anexa 3) pentru aceste luni calculează și virează contribuțiile la tariful de 26% din fondul de salarizare. De asemenea, documentul prevede că angajatorii pentru persoanele prevăzute la pct. 1.3 din anexa menționată (persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii) calculează contribuțiile pentru lunile enumerate mai sus conform tarifului de 18% la 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul 2018 ((6 150 lei x2)xI8%=22l4 lei). Angajatorii din agricultură calculează și virează aceste contribuții conform tarifului de 18%, dintre care 6% se vor compensa de la bugetul de stat. Angajatorii din agricultură și cei ai persoanelor ce se include în grupa II (pct.1.1), precum și cei din grupa II (pct.1.2) la sumele fondului de salarizare și alte recompense calculate în luna septembrie pentru perioadele ulterioare (ex: indemnizația de concediu calculată în septembrie pentru octombrie) aplică tarifele valabile pentru luna septembrie, respectiv – 23%, 33% și 22%. Alte modificări țin de transportul rutier de persoane în regim de taxi, pentru care, în lunile octombrie, noiembrie și decembrie se achită contribuția individuală de asigurări sociale reieșind din cea anuală în sumă fixă de 8424 lei, respective, 702 lunar , indiferent de mărimea salariului. Contribuțiile individuale se declară de către angajatori în adresa SFS cu utilizarea Dării de seamă Forma TAXI 18, până la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune. Modificări au intervenit și la partea de penalități. Condiția obligatorie de aplicare față de plătitorii de contribuții la BASS a stimulării fiscale, constă în faptul că până la data de 20 decembrie 2018, aceștia vor trebui să achite integral contribuțiile de asigurări sociale. Pentru perioadele, începând cu 18 august curent, penalitățile pentru neplata în termen a contribuțiilor continuă să se calculeze. Amenzile și penalitățile înregistrate în sistemul de evidență CNAS începând cu 18 august nu fac obiectul stimulării fiscale. Modificările și completările la Particularităţile calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pe anul 2018 în vigoare de la 01.10.2018 au fost operate în legătură modificările la Legea privind sistemul public de asigurări sociale şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, adoptare prin Legea nr. 178 din 26.07.2018 cu privire la modificarea unor acte legislative şi adoptarea Legii nr. 180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală. Completări la Particularităţile calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2018 în vigoare de la 01.10.2018.

2 comentariu

avatar
Angajatorii din agricultură calculează și virează aceste contribuții conform tarifului de 17%, dintre care 6% se vor compensa de la bugetul de stat.
Это ошибка? 17% или 18%?
avatar
E vorba de 18%...a fost o eroare! Mulțumim
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.