Știri

Populația economic activă este în descreștere față de 2016

Potrivi Biroului Național de Statistică, în trimestru III 2017 populația economic activă a constituit 1308,7 mii persoane, fiind în descreștere cu 2,1% față de trimestrul III 2016. Cota bărbaților în populaţia economic activă este de 50,4%, iar a femeilor – 49,6%. În mediul rural, ponderea persoanelor economic active consituie 54,9 %, fiind mai mare față de cea din mediul urban - 45,1%.Din totalul populației active, 31,6% o reprezintă persoanele din categoria de vârstă 15-29 ani. Rata de activitate a populației ce depăşeşte acestă vârstă a fost de 51,2%. În acelaști timp, populația ocupată a constituit 1264,1 mii persoane, la fel, fiind în descreștere cu 2,6% față de trimestrul III 2016. Ca și în cazul populației economic active, nu au fost înregistrate mari disparități pe sexe - 50,2% bărbați și 49,8% femei, iar ponderea persoanelor ocupate din mediul rural a fost de 56% față de cea a persoanelor ocupate din mediul urban - 44,0% . În sectorul agricol din numărul persoanelor ocupate în perioada monitorizată au activat 444,7 mii persoane sau 35,2% din totalul persoanelor ocupate. Din rândul acestora, 46 % o constituie persoanele ocupate cu producerea produselor agricole în exclusivitate pentru consumul propriu. Față de trimestrul III 2016, numărul populației ocupate în agricultură s-a micșorat cu 35,3 mii sau cu 7,4%. În alte domenii, precum industrie, ponderea persoanelor ocupate a scăzut la 10,7%, în trimestrul III al anului 2016 indicatorul fiind de 11,8%. În sectorul construcțiilor au fost încadrați 5,4% din peroanele ocupate, în trimestrul III 2016 înregistrând 6%. În sectorul servicii au activat 48,8% din totalul persoanelor ocupate, ponderea acestora fiind în creștere cu 3,6 % față de trimestrul III 2016, când s-au înregistrat 45,2%. În repartizarea după forme de proprietate, 76,5% din populația ocupată a activat în sectorul privat și 23,5% - în sectorul public. Munca nedeclarată în rândul salariaților a constituit 8,2% și a crescut cu 0,5% față de trimestrul III al anului precedent, când 7,7% practicau acest tip de muncă. Angajarea fără perfectarea contractelor individuale de muncă, în baza unor înțelegeri verbale, este mai frecventă printre bărbați - 9,7% decât salariații femei - 6,9%. Cele mai mari ponderi ale salariaților care lucrează doar în baza unei înțelegeri verbale sunt estimate în agricultură şi ajunge la 49,9%, iar în comerț este de 17,0%. Numărul persoanelor sub-ocupate, care, potrivit BNS, sunt persoane ocupate, dar în cursul perioadei de referinţă au dorit să lucreze ore suplimentare sau la alt loc de muncă, a căror timp de lucru per total a fost sub un prag de ore stabilit (40 ore), a constituit 65,4 mii, ceea ce reprezintă 5,2% din totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a scăzut cu 11,6% în comparație cu trimestrul III 2016. Angajații ar dori să-și încerce puterile în alte domenii. Fiecare a opta persoană ocupată a declarat că ar fi dorit să schimbe locul actual de muncă pe motiv că nu este satisfăcută de nivelul remunerării. Majoritatea din ele sau 89% doresc o remunerare mai mare pe oră. Datele mai arată că numărul șomerilor a fost de 44,6 mii, fiind în creștere față de nivelul trimestrului III 2016. Șomajul a afectat într-o proporție mai mare bărbații –55,3% din total șomeri și persoanele din mediul urban – 77,3%. Populația inactivă de 15 ani și peste a constituit 1675,2 mii persoane, sau 56,1% din totalul populației de aceeași categorie de vârstă, fiind în creștere față de trimestrul III 2016 cu 0,9%.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Biroul Naţional de Statistică al RM

782 vizualizări

Data publicării:

06 Decembrie /2017 12:37

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon