15
03 2016
1629

Povara administrativă asupra contribuabililor ce desfășoară activitate de întreprinzător, în diminuare

Contribuabilii, care desfășoară activitate de întreprinzător nu vor mai fi obligați să utilizeze pentru ducerea evidenței financiare, contabile, fiscale automatizate numai acele sisteme informaţionale computerizate și softuri pentru maşinile de casă şi control, certificate de către Comisia de certificare a Ministerului Finanțelor.

Acesta potrivit proiectului documentului de politică fiscală, vamală și bugetară pentru 2016, aprobat de Guvern.

Ministrul finanțelor Octavian Armașu a spus că excluderea acestei obligativități are drept scop diminuarea poverii administrative asupra contribuabililor.

Este un subiect controversat, dezbătut de mai multe ori cu reprezentanții mediului de afaceri, care se arătau îngrijorați în legătură cu această clauză. Noi am analizat posibilitățile de a realiza această prevedere din Codul fiscal, constatând că nu avem, deocamdată nici resurse tehnice, nici capital uman pentru a efectua aceste certificări. Propunem eliminarea acestei norme din Codul fiscal — a precizat Armașu.

Proiectul documentului de politică fiscală, vamală și bugetară pe 2016 prevede excluderea obligativității utilizării de către contribuabili a facturilor fiscale tipărite centralizat de organul fiscal și acordarea posibilităţii tipăririi de sine stătătoare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special de către contribuabili cu utilizarea seriei şi diapazonului de numere pentru imprimare, atribuite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Totodată, propune acordarea dreptului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de a elibera Certificatul de înregistrare centrelor de asistentă tehnică pentru instalarea, repararea, deservirea tehnică a maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală, fiind un act permisiv eliberat gratuit pe un termen de 3 ani.

Actualmente, în Republica Moldova nu există nici o autoritate care să autorizeze prestatorii de servicii de asistenţă tehnică a maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală sau să prelungească autorizaţiile expirate. Aceasta în pofida faptului că, în Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător din 22 iulie 2011 este reglementat Institutul Naţional de Metrologie ca organ ce eliberează acest certificat.

Serviciile de asistenţă tehnică acordate de către persoanele juridice sau fizice, care nu deţin autorizaţia de competenţă tehnică se califică drept încălcare şi atrag după sine aplicarea de sancțiuni.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.