15
04 2022
521

Pragul pentru încălcările fiscale nesemnificative, majorat

Astăzi, 15 aprilie 2022, prin derogare de la prevederile art.56 alin.2) din Legea nr.100/2018, intră în vigoare noile praguri stabilite pentru încălcările fiscale nesemnificative, acestea fiind majorate de 5 ori față de cele aplicate anterior. Legea nr. 70 din 24 martie 2022 pentru modificarea art. 231 (alin.4) din Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial.
 
Astfel, în cazul persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător va fi considerată nesemnificativă încălcarea fiscală dacă suma impozitului sau taxei constituie până la 500 de lei, iar în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanelor juridice încălcarea se va lua în considerare dacă va depăși suma de 5000 lei, inclusiv pentru fiecare perioadă fiscală în parte,  în cazul nedeclarării, declarării tardive sau diminuării impozitului sau taxei.
 
Totodată, sunt operate modificări și în art. 261 alin.(6) din CF, ce va stabili că sancțiunea pentru neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate nu se va aplica în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi plătit este mai mic de 5000 lei.
 
Modificările au fost operate în scopul diminuării poverii administrative asupra antreprenorilor și cetățenilor, asigurarea proporționalității aplicării sancțiunilor fiscale, precum și reducerea posibilității apariției situațiilor de corupție, dar și determinarea organelor fiscale de a-și consolida activitatea pe identificarea, depistarea și sancționarea cazurilor de evaziune și încălcări fiscale de proporții, săvârșite cu rea intenție.
 
Amintim, pragurile aplicate anterior (100 lei pentru cetățeni și 1000 lei pentru persoane juridice) au fost stabilite CF în anul 2015, fiind necesară actualizare acestora, ținându-se cont de creșterea economică, deprecierea monedei, inflație, evoluția salariului mediu și alți indicatori.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.