03
09 2021
157

Prestaţiile sociale ar putea fi indexate cu 3,86%

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a înaintat pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat, care prevede indexarea acestora, la 1 octombrie 2021, cu 3,86 la sută.
 
Proiectul a fost elaborat în temeiul art. 13 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (Legea nr. 156/1998), care stabilește că pensiile se indexează în fiecare an, la 1 aprilie și la 1 octombrie. La 1 aprilie, coeficientul de indexare este egal cu media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum din ultimii 3 ani, iar la 1 octombrie – cu rata inflației înregistrată în semestrul I al anului în curs.

 

Potrivit proiectului, vor fi indexate cu 3,86% toate pensiile stabilite și recalculate în temeiul Legii nr. 156/1998; pensiile pentru vechime în muncă stabilite în temeiul Legii nr. 437/1990 cu privire la asigurarea cu pensii de stat și al HG nr. 865/1992 cu privire la pensiile pentru vechime în muncă a cadrelor din domeniul învățământului și ocrotirii sănătății; pensiile funcționarilor publici; pensiile colaboratorilor vamali; plățile periodice capitalizate; indemnizațiile de dizabilitate; pensiile stabilite în temeiul Legii nr. 909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl; pensiile stabilite în temeiul Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri nr. 1544/1993 etc.

 

Totodată, proiectul ce urmează a fi aprobat stabilește că, de la 1 octombrie 2021, cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă va constitui 2000 lei, iar cuantumul pensiei minime de dizabilitate va atinge:

  • în cazul unei dizabilități severe – 1 500 lei;
  • în cazul unei dizabilități accentuate – 1 400 lei;
  • în cazul unei dizabilități medii – 1000 lei.

 

Potrivit documentului, în condițiile în care cuantumul pensiei calculat conform legii va fi mai mic decât cuantumul pensiei minime pentru categoria respectivă, diferența dintre aceste cuantumuri urmează a fi acoperită din mijloacele bugetului de stat.

 

Calculele preliminare denotă că cheltuielile suplimentare necesare pentru indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat cu coeficientul 3,86% vor constitui circa 188,2 mil. lei, iar pentru stabilirea de la 1 octombrie 2021 a cuantumului pensiei minime pentru limită de vârstă de 2000 lei – peste 512,7 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.