04
11 2017
1404

Prestarea serviciilor nemedicale aferente actului medical

Presupunem că un pacient al unei instituții medicale dorește să beneficieze, pe lângă servicile medicale incluse în Programul unic de asigurări, de alte servicii adiționale, cum ar fi – televizor, sport, supravegherea copiilor etc. Cum ar urma să fie achitate aceste servicii? Răspunsul la această întrebare a fost discutat în cadrul unei ședințe a grupului de lucru a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova privind definirea și legalizarea serviciilor nemedicale prestate de către instituțiile medico-sanitare. Analizei au fost supuse detaliile ce țin de modul de acces al acestor servicii, tarifarea lor, etc. Participanții, reprezentanți ai diferitor structuri cum ar fi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Serviciul Fiscal de Stat, Uniunea Instituțiilor Medicale Private din Republica Moldova, Asociația Oamenilor de Afaceri, Camera de Comerț Americană din Moldova, Asociația Investitorilor Stărini, și-au expus opinia referitor la un concept elaborat de grupul de lucru şi care se referă la completarea anexei nr.2 a Hotărârii Guvernului nr.1020 din 29 septembrie 2011 Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare. Ideea principală formulată în cadrul ședinței a fost că pacienților trebuie să le fie asigurat dreptul de acces și liberă alegere a serviciilor nemedicale aferente actului medical, prestate de către instituțiile medico-sanitare. Noțiunea de servicii nemedicale În prezent, legislația nu conține prevederi referitoare la serviciile nemedicale aferente serviciului medical. Conform conceptului discutat, acestea reprezintă un spectru de servicii și lucrări asociate serviciului medical, dar nu sunt incluse în Programul unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Fiind prestate de instituțiile medico-sanitare, acestea pot crea condiții suplimentare pentru alegerea personalului medical sau nemedical implicat în prestarea serviciului în baza preferinței pacientului și spori gradul de confort al acestuia. Participanții au avut mai multe rezerve ce ține de însăși termenul servicii nemedicale, menționând că este necesară o revizuire, iar ca propuneri au fost expuși termeni ca servicii auxiliare sau suplimentare, pentru a nu fi duși în eroare pacienții față de ceea ce ar reprezenta, de fapt, serviciile nemedicale. Potrivit conceptului discutat, în lista serviciilor nemedicale ar intra servicii ca – parcarea asigurată, servcii de secretariat, furnizarea informației suplimentare pe suport de hârtie, servicii de traducere, sport, recreere, platforme de informare și comunicare online, însoțire individuală a pacientului în instituția medicală etc. Au existat opinii diferite și în ceea ce privește tipurile de servicii nemedicale, motiv fiind o eventuală dublare a serviciilor nemedicale cu cele medicale, cum ar fi sportul sau exercițiile fizice, care sunt incluse în serviciile medicale la Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie etc. Un alt motiv enunțat a fost faptul că pacienții ar putea alege serviciile medicale prin prisma celor nemedicale. Într-un final, a fost agreată ideea ca grupul de lucru să propună o listă clară de servicii, din care fiecare instituție medicală și-ar putea selecta acele servicii pe care și le permite, tot instituția determinând și costurile acestora. Serviciile nemedicale și tarifele lor ar putea fi incluse într-un Regulament intern al instituției. Aspecte juridice Potrivit juriștilor prezenți la ședință, serviciile nemedicale sunt benevole, adică nimeni nu obligă pacienții să beneficieze de ele. Prestarea serviciilor respective se va efectua în baza unui contract sau a unui acord, iar aici pacientul va avea rolul nu doar de pacient, ci și de consumator. Astfel de practici se întâlnesc în țări precum Germani, Rusia, România etc. Mecanismul de acordare al acestor servicii va fi reglementat printr-un regulament intern, ce va fi expus pe pagina web a fiecărei instituții medicale sau alt loc vizibil, pentru ca pacienții să fie informați referitor la posibilitatea prestării lor. Reglementarea juridică este foarte simplă, conform specialiștilor: pacientul se adresează la instituția medicală și primește informația despre existența unui spectru de servicii de acest gen. Ulterior, dacă dorește să i se acorde anumite servicii, va semna un acord sau o solicitare, în baza căreia va fi elaborat un contract de prestare a serviciilor. Aspecte fiscale Potrivit reprezentantului Serviciului Fiscal de stat, între prevederile Codului fiscal și reglementarea serviciilor nemedicale propuse nu există contradicții sau neclarități, relațiile fiind de asemenea simple și clare. Normele ce țin de achitarea impozitelor se regăsesc în Codul fiscal. Ele sunt unilaterale și clare pentru fiecare contribuabil, fie că este vorba despre o entitate cu profil medical sau alt profil de activitate - diferențe nu se fac. Toate instituțiile medicale, publice sau private, odată ce activează și cooperază cu statul, sunt scutite de impozit pe venit doar în partea ce ține de serviciile incluse în Programul Unic. Pentru alte servicii de ordin medical sau nemedical pe care le prestează, instituția medicală plătește impozitul ca oricare alt contribuabil. Ce ține de TVA, instituția medicală trebuie să se înregistreze, conform Codului fiscal, în calitate de plătitor de TVA și să-și onorează obligațiile ca plătitor al taxei. La moment există instituții medicale ce oferă spații în locațiune, majoritatea instituțiilor medicale oferind în locațiune primul etaj sau parterul – acolo fiind, de regulă, farmacii sau cantine. Aici putem menționa că livarea unor servicii suplimentare deja va majora și plafonul pentru livrările obligatorii, a menționat reprezentantul SFS. Impactul Atragerea investițiilor, confortul pacienților, evitarea salariilor în plic și a plăților informale, crearea noilor locuri de muncă, - au fost câteva din beneficiile enunțate de participanții ședinței. Concluzii Participanții la discuţii au ajuns la concluzia că acest concept urmează a fi îmbunătățit de fiecare instituție vizată, iar ulterior se va veni cu un proiect de hotărâre către Guvern, care va conține lista clară a serviciilor nemedicale, Regulamentul privind acordarea serviciilor nemedicale și contractul-tip de prestare a serviciilor. Potrivit notei informative a conceptului, prestarea serviciilor enunțate cât și definirea clară a acestora de către instituția medico-sanitară, va genera condiții prompte pentru ca instituțiile medico-sanitare private, cât și cele publice, să tindă spre fortificarea propriilor capacități, pentru a crește eficiența, dar și eficacitatea prestației în interesul pacienților.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.