07
12 2021
179

Prestarea serviciilor publice la distanță, prioritară

Lansarea, lichidarea și prestarea serviciilor publice prestate cetățenilor se va efectua în baza unei legi speciale. În cadrul ședinței din 3 decembrie curent, Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de lege ce are ca scop crearea unui cadru juridic pentru sistemul de prestare a serviciilor publice, ceea ce va asigura accesibilitatea, calitatea și eficiența prestării lor, cu realizarea unui echilibru între satisfacerea necesităților și intereselor beneficiarilor de servicii publice și a interesului public.
 
Astfel, serviciile vor fi incluse în Registrul de stat al serviciilor publice, ce va fi instituit de Guvern, iar cele ce nu vor fi înregistrate în acest registru, nu vor fi premise pentru a fi prestate. Totodată, documentul prevede prestarea serviciilor publice electronic sau la ghișeu, însă se va urmări, în mod prioritar, oferirea serviciului la distanță.

 

Prestarea unui serviciu public se va realiza prin intermediul autorității administrative centrale în conformitate cu un regulament, elaborarea căruia ține de competența prestatorului, pornind de la domeniile de responsabilitate.

 

Regulamentul de prestare a serviciului va include dispoziții generale (obiectul de reglementare, beneficiarii, cerințe etc.), timpul maxim de așteptare la depunerea unei cereri și timpul înregistrării cererii de prestare a serviciului public, cerințele către spațiile de prestare (inclusiv facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități), competența de monitorizare și evaluare a calității prestării serviciului, tariful/taxa de stat etc.

 

Potrivit notei proiectului, legislația actuală ce reglementează relațiile sociale în domeniul prestării serviciilor publice este fragmentată, fiind necesară o abordare unificată a acestui domeniu.

 

De asemenea, în notă se menționează că implementarea proiectului nu va necesita resurse financiare suplimentare, iar activitățile ce țin de instituirea și dezvoltarea Registrului de stat al serviciilor publice sunt deja în proces, cheltuielile respective fiind acoperite din bugetul de stat și din Proiectul „Modernizarea serviciilor guvernamentale” implementat de Agenția de Guvernare Electronică.

 

Proiectul de lege urmează a fi aprobat în lectura a doua, după examinarea amendamentelor ce vor fi depuse de deputați.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.