23
10 2018
996

Prestațiile sociale în Moldova

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a publicat informatia privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţa CNAS la situaţia de 1 octombrie 2018. Astfel, la data indicată la CNAS erau înregistrați 708761 beneficiari. Din numărul total de persoane, peste 530 mii erau beneficiari de pensii pentru limită de vârstă, mărimea medie a alocației fiind de 1590 lei. Pensii de dizabilitate primeau circa 125 mii de persoane, iar mărimea alocației a constituit 1244 lei. Circa 11 mii de beneficiari au primit pensii de urmaș, prestația fiind de 832 lei, iar 62 de persoane au beneficiat de pensii pentru vechime în muncă, mărimea acesteia a constituit 836 lei. Totodată, au fost oferite 571 pensii unor categorii de angajați din aviația civilă. Mărimea medie a prestației a constituit 8206 lei. De asemenea, 1758 de pensii au fost acordate participanților la lichidarea avariei de la Cernobâl, mărimea medie a pensiei fiind de 3207 lei. Au mai fost acordate 789 pensii militarilor în termen și membrilor lor de familie. Mărimea medie a pensiei pentru această categorie a constituit 1499 lei. Pensii anticipate pentru limită de vârstă au fost acordate la 7721 beneficiari, cu o mărime medie de 2971 lei. De pensii pentru angajați din domeniul culturii au avut parte 29 de persoane, mărimea prestației constituind 1229 lei. Totodată, au fost oferite 60 755 alocații sociale, dintre care: 8093 pentru persoanele vârstnice, 9732 pentru persoanele cu dizabilități, 26894 pentru persoanele cu dizabilități în vârstă de până la 18 ani și 5123 alocații în cazul pierderii întreținătorului. În perioada menționată, la evidență CNAS erau 45320 persoane asigurate beneficiare de indemnizație lunară, în mărime de 1463 lei, pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani. Indemnizație unică la nașterea primului copilul, în mărime de 5645 lei, a fost acordată pentru 2594 persoane, iar indemnizație unică la nașterea fiecărui copil următor – pentru 4446 beneficiari. În același timp, 31412 persoane neasigurate au beneficiat de indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani. În cazul lor, mărimea prestației a constituit 540 lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.