26
01 2018
1260

Prestatorii de servicii medicale pot fi penalizați

Contractul-tip de acordare a asistenței medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală va fi modificat și completat cu un șir de prevederi ce se referă la responsabilitățile prestatorului de servicii medicale. Hotărârea de modificare a fost publicată în Monitorul Oficial din 19 ianuarie 2018. Astfel, prestatorul de servicii medicale va purta responsabilitate pentru neexecutarea pretențiilor înaintate de Casa Națională de Asigurări Medicale în urma unei evaluării efectuate. În cazul neexecutării acestora în termenul stabilit, prestatorului i se va aplica o penalitate de 1% din suma menționată în pretenție, cu aplicarea unui nou termen de executare. În cazul neexecutării repetate, CNAM va aplica o penalitate de 2% din suma înaintată în ultima pretenție. Totodată, el va mai fi obligat să planifice, proporțional, pe parcursul anului, în limita sumei contractate, volumul și spectrul de servicii medicale, asigurând activitatea sa în cadrul întregului an de gestiune. Contractul-tip va mai fi completat cu un punct ce reglementează obligațiile prestatorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară, specializată de ambulator și cea spitalicească. Aceștia vor răspunde pentru prescrierea neregulamentară sau neargumentată a rețetelor pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, precum şi pentru eliberarea neconformă a biletelor de trimitere pentru spitalizare programată și servicii medicale de înaltă performanță. În cazul în care, în urma evaluărilor va fi constatată prejudicierea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, CNAM va percepe suma prejudiciată, care se va transfera la contul său. Dacă se va depista că formularul de rețetă pentru medicamente compensate din FAOAM a fost completat neregulamentar, CNAM va aplica o penalitate de 5% din suma compensată a rețetelor completate eronat. Vor fi penalizate și înregistrările duble ale persoanelor, precum și lipsa cererilor completate de persoană în modul stabilit. Pentru aceasta, Compania Națională de Asigurări în Medicină va aplica o penalitate în mărime de 10% din suma reținută, care va fi transferată la contul Companiei. În cazul constatării înscrierilor neautentice, CNAM va reţine suma aferentă din contul transferurilor pentru perioada imediat următoare și va aplica o penalitate în mărime de 10% din suma reținută. Va fi penalizată și neasigurarea veridicității informației introduse în darea de seamă privind numărul şi lista nominală a pacienţilor beneficiari, cantitatea de medicamente utilizată, inclusiv medicamente cu destinație specială, consumabile și dispozitive medicale în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, precum şi alte acte justificative la cererea Companiei. În cazul constatării înscrierilor neautentice, CNAM va reţine suma aferentă din contul transferurilor pentru perioada imediat următoare și va aplica o penalitate în mărime de 10% din suma reținută, care va fi transferată la contul său. De asemenea, hotărârea prevede că un motiv pentru rezilierea contractului cu prestatorul> va fi și refuzul acestuia de a pune la dispoziţia structurilor abilitate cu dreptul de evaluare și monitorizare ale CNAM, ca urmare a cererii în scris, a documentelor solicitate privind actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor acordate conform Contractului sau a altor documente medicale şi administrative existente.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.