08
11 2019
1622

Prima AOAM calculată în sumă fixă pentru anul viitor va rămâne neschimbată

Pentru anul 2020, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense va rămâne de 9,0% – câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori (salariat și angajator). Prima calculată în sumă fixă va rămâne la nivelul anilor 2014–2019, în cuantum de 4056 lei. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020. Menționăm că, în conformitate cu art.17 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, mărimea primei de asigurare în formă de sumă fixă se calculează prin aplicarea primei de asigurare în formă de contribuţie procentuală la salariul mediu anual prognozat pentru anul respectiv în baza indicatorilor macroeconomici – 8589 lei. Însă, ținându-se cont de situația economico-financiară complicată ce se reflectă asupra posibilităților financiare ale populației, prin derogare de la prevederile menționate, se propune păstrarea primei la nivelul anilor precedenți. În același timp, proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, care achită prima de asigurare până la data de 31 martie, vor beneficia de o reducere de 75% din suma stabilită. Totodată, persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor, care vor achita prima în termenul menționat, vor beneficia de o reducere de 60%. Reamintim că, în premieră, aceste persoane beneficiază de reduceri începând cu anul 2019. Documentul mai prevede că fondatorii de întreprinderi individuale, persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, titularii de patentă de întreprinzător, alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sunt angajaţi şi care nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sunt asigurate de Guvern, străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul RM, care achită contribuția până la 31 martie, vor putea beneficia de o reducere de 50% din suma indicată. Pe de altă parte, mediatorii, notarii, avocații, executorii judecătorești, experții judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreții, traducătorii și administratorii autorizați, indiferent de forma juridică de organizare a activității, neangajați, care au obținut atestat, licență sau autorizație în modul stabilit de lege, precum și persoanele neangajate care exercită independent profesiunea de medic de familie în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale achită integral suma de 4056 lei. Cetățenii RM care nu fac parte din categoriile menționate în Lege și care, după data de 31 martie , vor face dovada aflării peste hotarele țării pe o perioadă mai mare de 183 de zile în cursul anului bugetar obțin statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală după achitarea integrală a primei de asigurare. Persoanele care achită prima de asigurare în sumă fixă, obțin statutul de persoană asigurată de la data achitării primei până la data de 31 decembrie. Potrivit proiectului, FAOAM pe anul 2020 se aprobă, atât la venituri, cât și la cheltuieli, în sumă de 838339,2 mii lei. Comparativ cu anul 2019, este prognozată majorarea veniturilor FAOAM cu 1 057 362,2 mii lei sau cu 14,4% și a cheltuielilor – cu 857 362,2 mii lei sau cu 11,4%. Astfel, cele mai mari venituri urmează a fi realizate din contribuții și prime de asigurare obligatorie – 5329985,2 mii lei. În același timp, potrivit proiectului, cele mai mari cheltuieli vor fi destinate Fondului pentru achitarea serviciilor medicale curente, care reprezintă Fondul de bază – 8245977,3 mii lei, sumă ce depășește cu 12,4% cea aprobată pentru anul curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.