26
04 2019
4947

Prima casă - 4

Cetățenii Republicii Moldova, salariați ai unei sau mai multor entități din sectorul privat, precum și salariații instituțiilor publice la autogestiune, care își desfășoară activitatea pe teritoriul țării, ar putea beneficia de compensații din bugetul de stat pentru achiziționarea unei locuințe în cadrul Programului de stat „Prima сasă”. Proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru salariații angajați în sectorul privat participanți în cadrul Programului de stat „Prima Casă” este propus spre consultare de către Ministerul Finanțelor. Documentul are ca scop diminuarea poverii financiare a creditului ipotecar asupra salariaților din sectorul privat al economiei. Totodată, autorii consideră că acesta ar putea fi un instrument de minimizare a achitării salariilor în plic. Astfel, Regulamentul stabilește formula de calcul al compensațiilor, reieșind din costul maxim al unei locuințe de 600 mii lei, cu compensarea treptată de până la 50% din suma de bază a creditului ipotecar, dar nu mai mult decât 10%, după caz, 15% din salariul calculat al solicitantului, pe parcursul a 25 ani și menținerea formulei respective indiferent de termenul contractual. Pentru a depune cererea de acordare a compensației, mai întâi se încheie contractele prevăzute în Regulamentul de implementare a Programului de stat “Prima casă”, după care solicitantul se înregistrează în Registrul electronic al cererilor de acordare a compensațiilor bănești, disponibil pe pagina web a programului. Pentru a crea o cerere de acordare a compensației, solicitantul introduce date privind numărul de identificare de stat a persoanei fizice, numele, prenumele, patronimicul, sexul, starea civilă, codul fiscal al angajatorului/codurile fiscale ale angajatorilor. Tot acolo va încărca versiunea scanată a contractului de vânzare-cumpărare, contractului de credit și de ipotecă, precum și contractului sau contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatorii. Cererea de acordare a compensației bănești se consideră depusă de la momentul în care solicitantul primește la adresa electronică indicată o notificare de confirmare a recepționării acesteia, generată de Registru. Potrivit proiectului Regulamentului, din volumul anual de alocații prevăzute pentru acordarea compensațiilor se asigură prioritar cererile acceptate spre finanțare în perioada anterioară, soldul disponibil de mijloace fiind distribuit ulterior în funcție de suma lunară a compensației per beneficiar și numărul de ordine din lista cererilor validate de operator. Cererile înregistrate și validate, dar neacceptate pentru finanțare din motivul consumării alocațiilor prevăzute în anul înaintării cererii rămân în lista de așteptare, pasibile pentru finanțare în anul financiar următor din contul alocațiilor prevăzute în bugetul pe anul respectiv. Transferul compensației se prevede a fi efectuat lunar, dacă este disponibilă informația cu privire la fondul de salarizare și a altor recompense obținute de către beneficiar și reflectate în IPC 18, aferentă lunii anterioare ce precedă luna de acordare a compensației, direct la contul bancar utilizat de către solicitant la instituția creditară pentru decontările aferente creditului ipotecar. Beneficiarii de compensații bănești ai acestui program nu pot fi în același timp și beneficiari ai programului destinat angajaților din sectorul public. În cazul în care beneficiarul se încadrează în categoriile de participanți ca salariat al sectorului privat și ca părinte cu copii, mărimea compensației cumulative nu poate depăși valoarea de 100% din valoarea creditului ipotecar, care nu include dobânzile aferente, comisionul de garantare și alte plăți bancare. Potrivit notei proiectului, în anul 2019, volumul de alocații prevăzut în acest scop constituie 20 mil. lei, incluse în bugetul de stat pe anul curent. Suma respectivă va fi ajustată anual în funcție de solicitările parvenite. Documentul poate fi consultat până la 15 mai curent. Reamintim că „Prima casă” a fost lansat prin aprobarea Legii nr. 293 din 21.12.2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă” și are ca scop facilitarea accesului persoanelor fizice la procurarea unei locuințe prin contractarea de credite ipotecare garantate parțial de stat. În cadrul ședinței Guvernului din 24 aprilie, ministrul Finanțelor, Ion Chicu a informat că Regulamentul privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru salariații angajați în sectorul privat participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă” va fi discutat la ședința următoare a cabinetului de miniștri. Fiindcă avem în ultimele zile mai multe adresări din partea angajaților din sectorul privat privind condițiile și data lansării Programului „Prima casă 4”, vreau să informez că Regulamentul respectiv va fi propus pentru aprobare la ședința următoare, iar programul va fi lansat la 31 mai, când va fi finalizat sistemul informațional, a menționat ministrul. Notă: La un an de la lansarea Programului de stat „Prima casă”, 1800 de persoane și-au procurat propria locuință, iar valoarea acestora este de 1,026 mld. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.