30
05 2019
3875

Prima Casă – 4. Condițiile programului

Salariații din sectorul privat vor putea beneficia de compensarea parțială (de până la 50% a creditului ipotecar) pentru programul Prima Casă. Condiția este ca prețul locuinței să nu depășească 600 mii lei, iar vârsta beneficiarului – 45 de ani. În cadrul ședinței Guvernului din 29 mai curent a fost aprobat Regulamentul privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru salariații angajați în sectorul privat participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă”. Potrivit ministrului Finanțelor, Ion Chicu, este vorba despre o extindere a programului, în cadrul căruia deja au fost acordate 2300 credite. Pentru a depune cererea de acordare a compensației, solicitantul trebuie să se înregistreze în Registrul electronic al cererilor de acordare a compensațiilor bănești, disponibil pe pagina web a programului. Solicitantul va plasa versiunea scanată a contractului de vânzare-cumpărare, a contractului de credit și a contractului de ipotecă, precum si a contractului individual de muncă încheiat cu angajatorul. Cererea de acordare a compensației bănești se consideră depusă în momentul în care solicitantul primește la adresa electronică indicată o notificare de confirmare a recepționării acesteia, generată de Registru. Potrivit Regulamentului, cererile înregistrate și validate, dar neacceptate pentru finanțare din motivul consumării alocațiilor prevăzute pentru program în anul depunerii cererii, rămân în lista de așteptare, fiind pasibile pentru finanțare în anul financiar următor din contul alocațiilor prevăzute în bugetul pe anul respectiv. Alocarea compensației începe în luna următoare datei încărcării în sistem a documentului de confirmare a datelor bancare aferente creditului ipotecar, la care urmează a fi realizat transferul, dacă este disponibilă informația cu privire la fondul de salarizare și alte recompense obținute de către beneficiar, reflectată în darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate aferent lunii ce precedă luna de acordare a compensației (IPC18). Transferul compensației se efectuează lunar, pe parcursul anului bugetar, de către Ministerul Finanțelor, direct la contul utilizat de către beneficiar la instituția creditară pentru decontările aferente creditului ipotecar. Potrivit notei proiectului, în anul 2019 volumul de alocații prevăzut în acest scop constituie 20 mil. lei, incluse în bugetul de stat pe anul curent. Suma respectivă va fi ajustată anual, în funcție de solicitările parvenite. Totodată, compensațiile din bugetul de stat în cadrul Programului „Prima casă” se vor acorda și angajaților autorităților și instituțiilor publice, finanțate integral din bugetele componente ale celui național și instituțiilor publice la autogestiune. În acest sens au fost aprobate modificări la Regulamentul privind modul de acordare din bugetul public de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă”. Modificările au loc ca urmare a reorganizării prin transformare a unor autorități bugetare în instituții publice care activează în condiții de autogestiune, pentru a permite angajaților acestora să beneficieze de creditele ipotecare din cadrul programului. Prevederile actuale stipulează că de compensații pot beneficia angajații autorităților/instituțiilor publice finanțate integral din bugetele componente ale BPN, instituțiilor medico-sanitare publice și de învățământ superior de stat cu autonomie financiară.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.