Știri

“Prima Casă” a trecut de Guvern. Urmează Parlamentul

Proiectul legii privind implementarea Programului Prima Casă a fost susţinut, ieri, de cabinetul de miniştri. Potrivit Programului, tinerii vor putea obţine credite imobiliare cu un avans de 10% din preţul locuinţei pe o perioadă de 25 de ani, iar statul va garanta 50% din soldul creditului acordat. Organizaţia pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) este autoritatea care va emite garanţii în numele statului. Printre condiţiile Programului se regăsesc: - preţul de procurare a locuinţei să nu depăşească suma de 1 mil. lei - participația proprie inițială este de cel puţin 10% din prețul de procurare a locuinței - termenul de rambursare a creditului bancar, cu excepția achitării anticipate a acestuia de către beneficiar, va fi de până la 25 de ani, dar care nu va depăşi vârsta de pensionare a beneficiarului, stabilită de legislaţie - creditul bancar se va acorda în moneda națională. Documentul interzice beneficiarului Programului să înstrăineze locuinţa procurată în primii 5 ani de la data dobândirii în proprietate, cu excepţia cazului de achitare deplină a datoriei pe credit, care include suma principală, dobânda şi comisioanele aferente. După expirarea termenului de 5 ani de la procurarea locuinţei, beneficiarul poate, cu acordul băncii şi al ODIMM, să solicite substituirea acestuia cu o altă persoană, care, la rândul său, întruneşte condiţiile de eligibilitate stabilite pentru Program. Condiţiile de eligibilitate ale Programului. Potrivit vice-ministrului Finanţelor, Iurii Cicibaba, obiectivele programului constau în acordarea unui suport persoanelor fizice în obţinerea primei locuinţe prin facilitarea accesului la credite ipotecare, crearea condiţiilor optime pentru creşterea termenului de scadenţă ipotecară, reducerea migraţiei în rândul tinerilor,creşterea ratei de angajări oficiale în economia naţională,transparentizarea salarizării şi tranzacţiilor imobiliare. Cheltuielile ce pot apărea ca urmare a implementării acestui proiect constau în eventuala achitare a mijloacelor financiare de la bugetul de stat ca urmare a activării garanţiilor de stat eliberate. Totodată, se preconizează ca aceste mijloace băneşti să fie recuperate din contul locuinţei ipotecate, iar în caz de insuficienţă – de către Ministerul Finanţelor, a menţionat vice-ministrul. Totodată, în cadrul şedinţei Guvernului a fost susţinut şi un proiect de lege ce prevede diminuarea taxei de stat pentru autentificarea contractelor de înstrăinare a imobilului în cazul Programului ”Prima Casă”. Astfel, taxa de stat pentru autentificarea contractelor de înstrăinare imobilului va fi micșorată până la 0,1%, iar taxa pentru autentificarea contractelor de ipotecă semnate în cadrul programului de stat ”Prima Casă” - până la 50 de lei. Totodată, proiectul prevede şi diminuarea onorariilor notarilor publici și executorilor judecătorești pentru acțiunile efectuate în privința bunurilor imobile care au fost procurate prin intermediul programului de stat – acestea nu vor depăşi 5000 lei. Plafonul anual al garanțiilor de stat, cât și suma mijloacelor financiare destinate executării garanțiilor emise vor fi stabilite anual. În Bugetul de stat pentru 2017 este prevăzut un fond de garantare în valoare de 15 mil. lei pentru creditele ipotecare, acordate prin intermediul programului guvernamental ”Prima Casă”. Este un program care a fost lansat cu câteva luni în urmă. Mulţumesc tuturor celor care au lucrat asupra acestor proiecte de legi care se conţin în Programul Prima Casă – un program foarte important, a afirmat, la rândul său, premierul Pavel Filip. Note: Rata maximă efectivă a dobânzii va fi flotantă și va fi publicată de către Organizația de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii o dată la 6 luni, pe pagina sa web. Ce ţine de procedura de solicitare a creditului, în proiect se menţionează că, după recepționarea solicitării de credit din partea băncii, ODIMM, în termen de 5 zile lucrătoare, va informa banca dacă solicitarea a fost aprobată sau nu. Pe lângă condițiile stipulate în Program, băncile pot să impună și alte condiţii suplimentare, în conformitate cu politicile proprii de gestionare a riscurilor.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

2191 vizualizări

Data publicării:

08 Noiembrie /2017 11:36

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

prima casa | Proiect | guvern Moldova | ODIMM | Iurii Cicibaba | Pavel Filip

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon