11
07 2019
2242

Procedura de radiere a MCC/IF din Registrul SFS, precizată

La stabilirea în Registrul de evidență a echipamentelor de casă și de control a mașinilor de casă și control cu memorie fiscală/imprimantelor fiscale (MCC/IF) ale contribuabililor deja radiați din Registrul Fiscal de Stat, subdiviziunea SFS care a înregistrat MCC/IF adoptă Decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și control. De asemenea, subdiviziunea va adopta decizia de radiere și în cazul stabilirii în Registrul de evidență a dispozitivelor electronice ale contribuabililor deja radiați din Registrul SFS. Serviciul Fiscal de Stat a plasat spre consultări publice proiectul ordinului SFS privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și control. Astfel, se propune completarea Regulamentului cu prevederi ce vor reglementa radierea MCC sau a dispozitivelor electronice din Registrul respectiv. Proiectul prevede că, la stabilirea în Registrul de evidență a ECC a MCC/IF sau a dispozitivelor electronice ale contribuabililor pasivi, care nu activează, inclusiv care și-au suspendat activitatea sau MCC/IF neînregistrate pe subdiviziunile anulate, cu expirarea termenului de exploatare a modelului MCC/IF, deteriorate sau la constatarea lipsei MCC/IF, subdiviziunea SFS care a înregistrat echipamentul remite contribuabilului Înștiințarea privind inițierea radierii din evidență a ECC. Dacă după înștiințarea în scris contribuabilul nu prezintă setul de documente indicate în pct. 23 din Regulament (cerere, cartela de înregistrare a ECC, cartea tehnică a MCC/IF, Registrul MCC/IF, Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF și MCC/IF care se radiază din evidență) sau în cazul dispozitivelor electronice – în pct. 53 (cerere și cartela de înregistrare a ECC), subdiviziunea adoptă decizia de radiere din evidență a ECC. Această decizie se comunică destinatarului, conform art. 1291 din Codul fiscal1, iar o copie a Înștiințării și a Deciziei se va anexa la dosarul contribuabilului. Totodată, se propune ca evidența deciziilor să fie ținută în Registrul de evidență a deciziilor de radiere din evidență a ECC. În acest sens, Regulamentul va fi completat cu trei anexe: Registrul de evidență a deciziilor de radiere din evidență a ECC, Decizia de radiere din evidență a ECC și Înștiințarea privind inițierea radierii din evidență a ECC. ____________________ Articolul 1291. Expedierea şi înmânarea actelor Serviciului Fiscal de Stat (1) Actele Serviciului Fiscal de Stat se trimit destinatarului prin poştă cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc care să asigure transmiterea textului cuprins în act şi confirmarea primirii lui (telegramă, fax, e-mail etc.) ori se înmânează personal destinatarului sau altor persoane indicate la alin.(2) de către Serviciul Fiscal de Stat. (2) În cazul absenţei destinatarului persoană fizică, documentele menţionate la alin.(1) se înmînează unui membru adult al familiei lui, rudelor, afinilor acestuia sau unei persoane care locuieşte cu destinatarul, unei persoane cu funcţie de răspundere din primărie sau preşedintelui asociaţiei locatarilor de la domiciliul destinatarului, pentru a fi transmise acestuia. Persoana care a primit documentele este responsabilă de transmiterea sau de comunicarea lor neîntîrziată destinatarului şi răspunde pentru prejudiciile cauzate prin necomunicarea sau prin comunicarea tardivă a actelor. Documentul se consideră înmînat destinatarului la data indicată în avizul de primire. (3) În cazul persoanei juridice, documentele se expediază pe adresa ei juridică şi se consideră recepţionate la data intrării lor în sediu sau la data înmînării lor unui angajat din administraţia, din oficiul sau din secretariatul destinatarului, pentru a fi transmise acestuia. (4) În cazul în care înmînarea actului Serviciului Fiscal de Stat către persoanele indicate la alin.(2) şi (3) nu a fost posibilă, actul va fi comunicat prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. (5) Destinatarul şi persoana care a primit documentele pentru a le transmite semnează şi restituie avizul de primire. (6) Refuzul de a primi actele Serviciului Fiscal de Stat se consemnează de către funcţionarul fiscal responsabil într-un proces-verbal. Acest fapt însă nu împiedică efectuarea actelor ulterioare ce se impun conform cadrului legal de către Serviciul Fiscal de Stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.