04
02 2020
659

Procedura de vămuire la domiciliu

În cadrul procedurii de vămuire la domiciliu, plasarea mărfurilor sub regim vamal poate fi realizată prin depunerea declarației vamale în detaliu în format electronic sau înscrierea în evidență a declarantului. În primul caz, procedura poate fi aplicată pentru regimurile vamale de import, export, admiterea temporară, perfecționare activă, transformare sub control vamal, antrepozit vamal și destinația vamală reexport. Înscrierea în evidență poate fi aplicată doar pentru regimul vamal de import. În Monitorul Oficial din 31 ianuarie 2020, Serviciul Vamal a publicat Ordinul nr. 565-O din 24 decembrie 2019 cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea procedurii de vămuire la domiciliu. Normele tehnice reglementează procedura și condițiile de plasare a mărfurilor sub un regim/ destinație vamală cu utilizarea procedurii de vămuire la domiciliu, inclusiv prin înscrierea în evidențele declarantului. Astfel, procedura de vămuire la domiciliu prin depunerea declarației vamale în detaliu în format electronic include etapele: • prezentarea mărfurilor în locul autorizat de Serviciul Vamal și încheierea operațiunii de tranzit; • completarea, stocarea și înregistrarea declarației vamale electronice; • controlul declarației vamale electronice; • acordarea liberului de vamă și descărcarea mărfurilor. Acordarea liberului de vamă se realizează prin validarea informatică a declarației vamale electronice în SIIV „ASYCUDA World”. Dacă organul vamal nu intervine în termen de 3 ore din momentul înregistrării acesteia pe serverul Serviciului Vamal, titularul este în drept să înlăture sigiliile de pe compartimentul mărfar a mijlocului de transport şi să descarce mărfurile. În același timp, procedura de vămuire la domiciliu prin înscrierea în evidențele declarantului, în cazul importului, cuprinde următoarele etape: • prezentarea mărfurilor în locul autorizat de Serviciul Vamal și încheierea operațiunii de tranzit; • notificarea organului vamal privind prezentarea mărfurilor în vederea obținerii liberului de vamă; • efectuarea analizei de risc și transmiterea deciziei de acordare a liberului de vamă; • descărcarea și recepționarea mărfurilor; • înscrierea mărfurilor în evidența contabilă; • depunerea la organul vamal a declarației vamale suplimentare. Plasarea mărfurilor sub regim vamal se realizează prin înscrierea în evidența contabilă, indicând data înscrierii mărfurilor. Concomitent cu înscrierea în evidența contabilă se realizează și notarea în registrul înscrierilor în evidență a mărfurilor. Totodată, termenul acordat de organul vamal pentru depunerea declarației suplimentare nu poate depăși 30 de zile de la data acceptării primei notificări de prezentare. Ordinul intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial, cu excepția normelor ce se referă la plasarea mărfurilor sub regim vamal prin înscrierea în evidența declarantului, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.