30
01 2019
917

Procedurile de achiziții publice vor avea finalitate în sistemul SIA RSAP

Procedurile de achiziții publice inițiate în sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA RSAP) vor fi finalizate în sistemul respectiv. Ministerul Finanțelor propune spre consultări publice proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea hotărârii cu privire la aprobarea conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender). Proiectul are ca scop asigurarea sustenabilității SIA RSAP în vederea finalizării procedurilor de achiziții publice inițiate. Menționăm că Legea nr. 169/2018 pentru modificarea Legii privind achizițiile publice prevede că contractele în curs de executare şi procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a Legii (1 octombrie 2018) se definitivează doar în baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii acestora. Totodată, Legea prevede că SIA RSAP, după finalizarea tuturor procedurilor de achiziții publice inițiate până la 1 octombrie în cadrul acestuia, va fi conservat și utilizat doar ca arhivă, asigurându-se accesul la informația existentă în sistem, inclusiv în scopul generării rapoartelor statistice pentru perioada de utilizare a sistemului respectiv. În acest sens, în nota proiectului se menționează faptul că, până la 1 octombrie 2018, în SIA RSAP desfășurau proceduri de achiziții publice 349 de autorități contractante, iar în prezent în cadrul sistemului sunt inițiate proceduri de achiziție, care au statutul procedurii „evaluarea ofertelor”, nefiind finalizate. Astfel, se propune abrogarea pct. 8 și pct. 13 din Hotărârea Guvernului menționată mai sus, care se referă la conservarea și utilizarea SIA RSAP. Abrogarea acestora este necesară, deoarece procedurile de achiziții publice inițiate în sistem încă nu sunt finalizate. De asemenea, după finalizarea acestor proceduri, autoritățile contractante, conform cadrului de reglementare, pot opera modificări la contractele de achiziție. Proiectul poate fi consultat până la 13 februarie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.