04
06 2018
1400

Procedurile licențierii asiguratorilor, rescrise

Licența eliberată asiguratorului poate fi reperfectată în cazul schimbării denumirii acestuia, modificării adresei sediului sau completării activității persoanei juridice cu noi clase și tipuri de asigurare sau excluderea acestora din activitate. Parlamentul a votat în lectură finală un proiect de lege ce prevede modificarea și completarea Legii cu privire la asigurări. Potrivit vicepreședintelui Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Iurie Filip, prin acest proiect se propune, pe de o parte, rescrierea procedurii de licențiere, iar pe de alta, transpunerea tuturor prevederilor legate de acest proces în Legea cu privire la asigurări. Procedura de licențiere este reglementată de mai multe acte legislative, inclusiv de Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, care a fost abrogată, a informat vicepreședintele Consiliului. Astfel, legea cu privire la asigurări se completează cu un articol nou ce va reglementa reperfectarea licenței. La apariția temeiurilor menționate mai sus, asiguratorul va fi obligat, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la CNPF o declarație de reperfectare a licenței, împreună cu licența ce necesită includerea modificărilor și documentele care le justifică. Licența reperfectată va fi eliberată pe același formular sau pe unul nou. În cazul în care se eliberează pe un formular nou, se indică nevalabilitatea celui precedent. Modificările și completările efectuate se introduc în registrul de licențiere nu mai târziu de ziua imediat următoare intrării în vigoare a deciziei. Legea va mai fi completată cu un articol ce prevede eliberarea duplicatului licenței, care stipulează că drept temei pentru eliberarea acestuia servește pierderea, deteriorarea, sustragerea sau distrugerea actului. În situația în care a intervenit unul din cazurile menționate mai sus, proiectul de lege prevede că asiguratorul va trebui să depună la CNPF, în termen de 15 zile lucrătoare, o cerere de eliberare a duplicatului. Taxa de eliberare a licenței pentru activitatea de asigurare va fi majorată de la 13 la 20 mii lei, iar cea pentru eliberarea copiei autorizate, precum și cea pentru eliberarea duplicatului va fi în mărime de 10% din taxa pentru licență și sunt nerambursabile în cazul în care asiguratorul nu își începe activitatea sau încetează să funcționeze. Legea va mai fi completată cu un articol ce stabilește procedura de supraveghere specială, care va fi efectuată de o persoană desemnată de CNPF – un angajat, o societate de audit sau un auditor care deține certificat de calificare în domeniul asigurărilor. Persoana desemnată va analiza situația financiară a asiguratorului la fiecare perioadă de raportare, va verifica modul în care acesta își onorează obligațiile de plată asumate în baza contractelor de asigurare și va monitoriza indicatorii de stabilitate financiară a asiguratorului. CNPF va deține Registrul agenților de asigurare și supravegherea riguroasă a acestora ca urmare a constatării rolului agenților în procesul de distribuire a polițelor de asigurare și reprezentarea directă a asiguratorilor de către acești agenți.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.