27
07 2020
844

Producerea laptelui: Program național de dezvoltare a sectorului

Guvernul Republicii Moldova intenționează să implementeze un șir de măsuri ce vor asigura o creștere durabilă a volumului de producere în sectorul laptelui. În acest sens, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a elaborat proiectul Programului național de dezvoltare a sectorului de lapte în Republica Moldova (PNDSL), care a fost examinat în cadrul ultimei ședințe a secretarilor de stat.
 
Autorii afirmă că obiectivul general al programului prevede înființarea de exploatații competitive și retehnologizarea celor existente prin atragerea investițiilor și folosirea fondurilor structurale în domeniul creșterii animalelor.

 

Se așteaptă că majorarea efectivelor de animale prin aplicarea celor mai noi metode de selecție și reproducție, precum și achiziționarea de animale din rase perfecționate și adaptabile condițiilor climatice din țara noastră vor asigura creșterea calității producției de origine animală.

 

Conform experților MADRM, realizarea acțiunilor planificate urmează să contribuie la atingerea obiectivului general al Programului de sector, cu un șir de rezultate concrete către anul 2026. Unul din ele ține de redirecționarea efectivelor de bovine din gospodăriile casnice în fermele amplasate în extravilan și majorarea efectivului de vaci în fermele de producere a laptelui de la 5,1 mii de capete în anul 2020 până la circa 29 mii capete către anul 2026. Se mai așteaptă sporirea producției de carne de bovină ca produs secundar obținut de la sectorul lapte, până la 40%.

 

Programul mai prevede construcția fermelor noi de lapte de diverse capacități, inclusiv de familie, și modernizarea celor existente, completarea lor cu animale cu un potențial înalt de productivitate (către anul 2026, nu mai puțin de 150 de ferme), modernizarea întreprinderilor de procesare a laptelui cu utilizarea tehnologiilor cu consum redus de energie și lărgirea sortimentului de produse lactate.

 

Activitățile planificate se preconizează a fi realizate în limitele resurselor financiare alocate în bugetele anuale ale instituțiilor implicate în realizarea Programului. Totuși, pentru unele activități majore care implică crearea infrastructurii, forța de muncă suplimentară, achiziții de echipament sau crearea sistemelor informaționale vor fi necesare costuri suplimentare care vor fi acoperite prin atragerea investițiilor partenerilor externi.

 

Potrivit calculelor efectuate, costul total pentru implementarea obiectivelor specifice se estimează la 349,16 mil. lei pentru o perioadă de trei ani (2020-2022), dintre care 236,05 mil. lei din bugetul de stat și peste 113 mil. lei din alte surse.

____________________________________

La capitolul identificarea problemei autorii menționează că creșterea taurinelor în Republica Moldova a avut cel mai înalt grad de dezvoltare în perioada anilor 1989-1990. În acești ani efectivul de taurine a atins nivelul de 1112 mii capete, inclusiv vaci – 402 mii capete. Comparativ, în anul 2019 efectivul total de bovine a constituit 124 mii capete din care 81 mii vaci. Astfel doar în ultimii zece ani șeptelul de bovine s-a redus cu circa 33 la sută, inclusiv șeptelul de vaci mulgătoare cu circa 43 la sută.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.