02
12 2021
169

Profitul în sistemul bancar este în creștere

La situația din 30 septembrie anul curent, cele 11 bănci licențiate din Moldova au înregistrat rentabilitatea activelor de 2% (în creștere cu 0,5 p.p.) şi rentabilitatea capitalului de 12,0%, (cu 3,2 p.p. mai mare) comparativ cu indicatorii de la sfârșitul anului precedent, comunică Banca Națională a Moldovei (BNM).
 
Astfel, în ianuarie-septembrie 2021 activele totale în sectorul bancar au constituit 113,8 mld. lei, majorându-se pe parcursul perioadei analizate cu 9,6% sau cu 10 mld. lei. În structura activelor, ponderea cea mai mare a revenit articolului din bilanț „Credite și avansuri la cost amortizat”, care a constituit 45,8% (52,1 mld. lei), fiind în creștere cu 2,5 p.p.

 

Totodată, ponderea investițiilor băncilor în valorile mobiliare de stat și în certificatele BNM (CBN) a constituit 16,4% (18,6 mld. lei), fiind în descreștere cu 1,2 p.p. La rândul său, ponderea mijloacelor la BNM a constituit 18,9% (21,5 mld. lei), de asemenea fiind în descreștere cu 2.8 p.p. Restul activelor, care constituie 19,0% (21,7 mil. lei), sunt menținute de către bănci în alte bănci, în numerar, imobilizări corporale, imobilizări necorporale etc. Ponderea acestora s-a majorat cu 1,7 p.p. față de sfârșitul anului precedent.

 

La finele lunii septembrie soldul brut (prudențial) al creditelor a constituit 46,9% din totalul activelor sau 53,4 mld. lei, majorându-se pe parcursul perioadei analizate cu 16,9% sau 7,7 mld. lei. Totodată, volumul creditelor noi acordate pe parcursul a 9 luni ale anului curent s-a majorat cu 41,5% față de aceeași perioadă a anului precedent. Cele mai mari creșteri ale portofoliului de credite au fost consemnate la creditele de consum – cu 34,2% (2,6 mld. lei) și la creditele acordate pentru procurarea/construcția imobilului – cu 32,1% (2,5 mld. lei).

 

Pe parcursul perioadei de referință, ponderea creditelor neperformante - substandard, dubioase și compromise - în totalul creditelor s-a diminuat cu 0,6 p.p., constituind 6,8% la 30 septembrie 2021, indicatorul menționat variind de la 2,2% până la 12,6%, în funcție de bancă. Totodată, creditele neperformante în valoare absolută au crescut cu 8,1% (272,9 mil. lei), constituind 3,6 mld. lei. De menționat, că în perioada analizată s-a diminuat ponderea creditelor expirate în totalul creditelor, de la 4,48% până la 3,69%.

 

În perioada de referință s-a înregistrat creșterea soldului depozitelor care s-a majorat cu 6,8 mld. lei sau cu 8,6%, constituind 86,5 mld. lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 62,9% din total, depozitele persoanelor juridice – 36,9% și depozitele băncilor – 0,2%), urmare a majorării soldului depozitelor persoanelor fizice cu 3,6 mld. lei (7,2%), până la 54,4 mld. lei, a depozitelor persoanelor juridice – cu 3,2 mil. lei (11,1%), până la 31,9 mld. lei și a depozitelor băncilor – cu 1,5 mil. lei (1%), până la 149,4 mil. lei.

 

Conform datelor BNM, la 30 septembrie 2021 profitul în sistemul bancar a însumat 1,65 mld. lei, majorându-se cu 44,1% (507,4 mil. lei) comparativ cu perioada similară a anului precedent, ceea ce este aproape de valoarea înregistrată în septembrie 2019 (de 1,77 mld. lei).

 

Majorarea profitului este determinată de creșterea veniturilor din onorarii și comisioane cu 409,4 mil. lei (29,2%) și a veniturilor din dobânzi – cu 405,0 mil. lei (12,5%), precum și ca urmare a reluării pierderilor cauzate de deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere în sumă de 360,4 mil. lei (90,3%).

 

Veniturile totale ale băncilor comerciale au constituit 6,4 mld. lei, majorându-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 782,6 mil. lei (13,9%). Concomitent, cheltuielile totale au constituit 4,8 mld. lei, fiind în creștere comparativ cu perioada similară din anul 2020 cu 274,6 mil. lei (6,1%).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.