28
06 2017
978

Program de reintegrare a migranților reântorși

Autoritățile propun un șir de acțiuni pentru reintegrarea cetățenilor țării noastre reântorși de peste hotare. În acest sens, Cancelaria de Stat prezintă spre consultare Planul de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind reintegrarea acestora. Planul conține următoarele 3 obiective: consolidarea cadrului instituțional de informare și promovare a (re)integrării cetățenilor RM reântorși de peste hotare, integrarea lor socială şi economică. Pentru implementarea obiectivelor enunțate, se propun peste 20 de acțiuni, majoritatea dintre ele fiind susținute de Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare. Măsurile vizează organizarea activităților de informare privind oportunități de angajare în câmpul muncii, oferte educaționale pentru adulți și copiii din familiile acestora, inițierea afacerilor, organizarea activităților de informare privind reforma sistemului de pensii și beneficiile Acordurilor de securitate socială semnate cu statele de destinație a cetățenilor RM, precum și desfășurarea unor evenimente de consolidare a Diasporei, cum ar fi - Zilele Diasporei, Ziua internațională a Migrantului, congrese, forumuri etc. Pentru organizarea acțiunilor dedicate Diasporei se preconizează alocarea, din partea Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, a circa 56,4 mii lei în anul curent. În același timp, documentul conține acțiuni de promovare a istoriilor de succes a cetățenilor reântorși, iar în acest sens, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare va aloca 235 mii lei. Tot pentru promovarea bunelor practici și istorii de succes, organizația ,,Moldova de oriunde” va aloca 225,5 mii lei. Autoritățile își mai propun să desfășoare o serie de sesiuni de informare și mediatizare a posibilităților de accesare a fondurilor financiare destinate cetățenilor RM reântorși de peste hotare, precum și să creeze un parteneriat eficient între Diasporă și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare va transfera 798 mii lei pentru instruirile a circa 90 funcționari publici la nivel local și a 50 persoane din rețeaua ANOFM. ANOFM va organiza mai multe acțiuni pentru migranți, cum ar fi:
  • antrenarea cetățenilor RM vizaţi în măsuri active și pasive pe piața muncii
  • prestarea serviciilor de formare profesională inițială și continuă, orientate nevoilor acestoraş
  • organizarea formării profesionale a șomerilor potrivit cerințelor pe piața muncii, inclusiv din rândul cetățenilor RM reântorși de peste hotare, înregistrați cu statut de șomer
  • inițierea procedurilor de certificare a calificărilor non-formale și informale dobândite în străinătate.
La rândul său, Organizația de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii va avea de implementat acțiuni ce țin de organizarea cursurilor de instruire privind inițierea și administrarea afacerilor, pentru migranți sau rude de gradul I ai acestora, co-finanțarea afacerilor prin Programul „PARE 1+1”. Alte momente semnificative ce se referă la reintegrarea economică a migranților întorși vizează co-finanțarea afacerilor agricole și non-agricole în mediul rural și încurajarea cooperării public-privat cu scopul diversificării programelor de atragere a remitențelor. Pe lângă instituțiile menționate, în cadrul măsurilor de susținere se vor mai implica Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Casa Națională de Asigurări Sociale, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Organizația Internațională pentru Migrație, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, autoritățile publice locale, Ministerul Finanțelor, Camera de Comerț și Industrie, PNUD, CALM, Nexus, Poliția de Frontieră etc. ODIMM va desfășura instruirea migranților care doresc să investească în lansarea sau dezvoltarea unei afaceri în Republica Moldova, pentru a beneficia de Programul de Atragere a Remitențelor în Economie – PARE 1+1. Acest program, care este destinat lucrătorilor migranţi şi rudelor de gradul I, are drept priorități crearea noilor locuri de muncă, orientarea la export, substituirea importurilor, implementarea proiectelor de eficiență energetică, crearea și dezvoltarea afacerilor în zone, precum și aplicarea tehnologiilor moderne. Reamintim că, Comitetul de Supraveghere a Programului de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1”, doar în luna mai curent a aprobat 33 cereri de finanțare nerambursabilă, înaintate de companiile create de migranți sau rudele acestora, în sumă totală de 6,6 mil. de lei. Potrivit estimărilor vor fi create circa 100 locuri noi de muncă, iar investițiile cumulative în economia națională vor constitui 19,5 mil. lei. Totodată, reiterăm, Ministerul Economiei propune majorarea cuantumului maxim al finanțării nerambursabile alocate din contul Programului „PARE 1+1” de la 200 mii lei la 250 mii lei. Planul de acțiuni (2017-2020) privind reintegrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare este propus spre consultare până la 7 iulie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.