24
12 2021
201

Programul de lucrări statistice pentru anul 2022, aprobat de Guvern

Executivul a aprobat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului de lucrări statistice pentru anul 2022. Acesta include 2 categorii de lucrări:
 • cercetările realizate de Biroul Național de Statistică, ce conține 106 denumiri și
 • informațiile furnizate de alte autorități, ce include alte 115 lucrări statistice.
 
După cum a menționat directorul BNS, Oleg Cara, în comparație cu Programul aprobat pentru anul curent Programul pentru anul viitor prevede includerea, la solicitarea utilizatorilor, a 3 lucrări noi (Decedați pe cauze de deces; Indicatorii privind situația demografică și Calculele experimentale privind vânzările de mărfuri și servicii). Totodată, urmare a optimizării sistemului de rapoarte statistice și în vederea reducerii presiunii informaționale asupra mediului de afaceri, proiectul Programului de lucrări statistice pentru anul 2022 prevede excluderea a altor 14 cercetări statistice.
 
Potrivit documentului, Serviciul Fiscal de Stat va elabora și transmite BNS următoarele 10 lucrări:
 • Forma IPC21 „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate”;
 • Informația vizând rezultatele controalelor fiscale (forma nr.4-SF);
 • Informația vizând rezultatele controalelor fiscale:
 • Informația vizând mărfurile supuse accizelor și accizele calculate conform poziției tarifare a mărfurilor, date generalizate;
 • Forma VEN12 „Declarația cu privire la impozitul pe venit” (rândurile 010, 0101, 0102);
 • Forma SIMM20 Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii;
 • Forma TVA12 ”Declarația privind TVA”;
 • Taxa pentru patenta de întreprinzător conform genurilor de activități economice, prevăzute în anexa la Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător;
 • Forma TL13 „Darea de seamă pe taxele locale”;
 • Formularul UNIF18 „Darea de seamă unificată”.
 
La rândul său, Serviciul Vamal va fi responsabil de realizarea a 2 lucrări statistice, iar Ministerul Finanțelor va prezenta 8 informații statistice.
 
Realizarea Programului pentru anul 2022 va fi efectuată în limitele mijloacelor bugetare alocate BNS și altor autorități/instituții. Pentru lucrările efectuate de BNS se presupun cheltuieli în sumă de 61269,0 mii lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.