17
04 2020
1741

Programul de rambursare a TVA va majora lichiditățile agenților economici

Proiectul de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, susținut de Guvern în cadrul ședinței acum o oră, propune oferirea contribuabililor plătitori de TVA a dreptului de a solicita rambursarea TVA, ceea ce va spori semnificativ lichiditatea întreprinderilor. Impactul bugetar al acestei inițiative se estimează la 1 mld. lei. Conform Programului de rambursare a TVA (Program), care este parte componentă a proiectului, subiecţi ai Programului devin întreprinderile care au statut de contribuabili ai TVA și care înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară. Suma rambursării va constitui mărimea minimă dintre: (1) suma TVA destinată perioadei ulterioare în ultima perioadă (2) suma impozitelor salariale (impozit pe venit, CAS, PAOAM) aferent lunii de gestiune; (3) suma impozitelor salariale (impozit pe venit, CAS, PAOAM) aferent lunii februarie 2020. • Suma cumulativă a rambursării pe perioada de achitare (1 mai 2020 – 31 decembrie 2020) nu va depăși suma TVA destinată perioadei ulterioare înregistrată în declarația TVA din luna decembrie 2019. • Suma TVA restituită va diminua suma TVA destinată perioadei ulterioare. Conform proiectului, rambursarea TVA se va efectua în baza cererii subiectului Programului depusă la Serviciul Fiscal de Stat (SFS) după prezentarea dării de seamă şi achitarea impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi salariat și prezentarea declarației privind TVA. Ulterior, rambursarea TVA se va efectua de către SFS și Trezoreria de Stat în termen de 25 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Este preconizată rambursarea acestor sume pentru perioadele începând cu luna ridicării stării de urgență și până în luna decembrie 2020, inclusiv.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.