25
07 2019
984

Proiectul de modificare a Legii bugetului de stat, propus spre consultare

Veniturile bugetului de stat vor constitui 40,633 mld. lei, în diminuare cu 1,492 mld. lei, iar cheltuielile vor fi rectificate la 46,336 mld. lei. Proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat este propus spre consultare de către Ministerul Finanțelor. Astfel, se preconizează o serie de reduceri a mijloacelor financiare prevăzute pentru mai multe programe, cum ar fi cele prevăzute inițial pentru Fondul pentru eficiență energetică (de la 480000,0 mii lei, la 400 000 mii lei), finanțarea investițiilor capitale pe autorități publice centrale (aprobate inițial în sumă de 2374183,6 mii de lei, acestea se vor reduce până la 1666161,7 mii lei). De asemenea, se propune reducerea transferurilor la bugetul asigurărilor sociale de stat (de la 8880733,0 mii de lei la 8158479,9 mii lei) și pentru fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (de la 2831330,0 mii de lei la 2813648,3 mii lei). Pentru implementarea Programului de stat „Prima casă” au fost aprobate inițial alocații în sumă de 70000,0 mii de lei, inclusiv 50000,0 mii de lei pentru onorarea garanțiilor de stat în cadrul programului. Ministerul propune reducerea acestora la 12000,0 mii lei și, respectiv, 5000,0 mii lei. De asemenea, mai puține mijloacele financiare sunt propuse pentru majorarea capitalului social al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”. Acestea vor constitui 261665,0 mii lei. Fondul de rezervă al Guvernului va fi micșorat și va constitui 40000,0 mii lei, în schimb vor crește alocațiile pentru Fondul de intervenție de la 20000,0 mii lei la 60000,0 mii. Vor fi reduse și alocațiile prevăzute pentru susținerea proiectelor culturale ale asociațiilor obștești (de la 7409,2 mii de lei la 6030,5 mii lei), precum și cele pentru compensarea parțială a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se plătesc de către organizațiile și întreprinderile Asociației Surzilor sau pentru procurarea de utilaj și materie primă întreprinderilor Asociația Nevăzătorilor din Moldova, Asociației Surzilor și Societatea Invalizilor. În același timp, se preconizează majorarea resurselor financiare ale Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural cu 50 mil. lei, pentru formarea profesională a cadrelor didactice și de conducere din învățământul general și pentru dezvoltarea conținuturilor curriculare la disciplinele școlare din învăţământul primar, gimnazial și liceal (de la 28800,0 mii de lei la 33417,2 mii lei), dintre care 15223,8 mii lei vor fi destinați pentru implementarea standardelor minime educaţionale. Documentul mai prevede majorarea transferului către bugetele locale, care va constitui, după aprobare, 11578283,2 mii lei, inclusiv pentru acoperirea veniturilor ratate de la impozitul pe venit din salariul persoanelor fizice şi de la alte impozite – 311783,2 mii de lei, pentru acoperirea cheltuielilor efectuate din contul veniturilor proprii ale bugetelor locale pentru măsurile de protecție socială și infrastructura drumurilor finanțate din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat – 5495,1 mii lei, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pentru implementarea prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar aferente domeniilor proprii de activitate – 21354,0 mii lei, pentru susținerea copiilor plasați în servicii sociale de asistență parentală profesionistă şi case de copii de tip familial – 3627,3 mii de lei, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului “Reforma învăţământului în Moldova” pentru procurarea utilajului şi mobilierului şcolar – 14100,0 mii de lei, dotarea laboratoarelor – 3000,0 mii de lei și formarea profesională a cadrelor didactice și de conducere din instituțiile de învățământ preșcolar, gimnazial și liceal în scopul implementării documentelor de politici curriculare – 3494,1 mii de lei. Tot în acest context, se propune excluderea cheltuielilor alocate pentru lucrări de renovare a instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial şi liceal din subordinea autorităţilor publice locale. Vor fi excluse și cheltuielile prevăzute pentru susținerea programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, aprobate în sumă de 10000,0 mii de lei. Documentul mai prevede că, la situaţia din 31 decembrie 2019, datoria de stat internă nu va depăşi 24053,1 mil. lei, inițial fiind aprobată suma de 25799,6 mil. lei. Astfel, datoria de stat externă va constitui 34229,4 mil. lei, iar soldul garanţiilor de stat interne nu va depăşi 1100,0 mil. lei. În același timp, se propune includerea în lista autorităților şi instituţiilor publice la autogestiune a întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni ce primesc mijloace financiare de la bugetul public național, la compartimentul Cancelaria de Stat, a Întreprinderii de Stat „Palatul Republicii” și a Întreprinderii de Stat „Pensiunea din Holercani”. De la bugetul de stat vor primi mijloace financiare Oficiul Național al Viei și Vinului (MADRM), Centrul de excelenţă în educaţie artistică „Ştefan Neaga”, Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”, Colegiul de Muzică şi Pedagogie din Bălţi, Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca, Colegiul Naţional de Coregrafie, municipiul Chişinău (MECC) și Instituţia publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” (MSMPS). În cadrul unei conferințe de presă, ministrul Finanțelor, Natalia Gavrilița, a menționat că documentul va fi prezentat până la finele săptămânii curente la Guvern, iar săptămâna viitoare va fi discutat la Parlament.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.