12
04 2017
1656

Proiectul Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici: încă două zile pentru consultare

Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor prin care se propune aprobarea formularul-tip ,,Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici” precum şi a modului de completare a acesteia, mai poate fi consultat până la 14 aprilie. Potrivit documentului, prima perioadă fiscală de raportare conform formularului-tip aprobat va fi pentru anul 2017, cu excepția contribuabililor a căror perioadă fiscală privind impozitul pe venit este de la 1 ianuarie 2017 până la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Conform proiectului documentului, la perfectarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenţii economici sau forma VEN se vor completa următoarele formulare:
 • Ajustarea (majorarea/ micşorarea) veniturilor conform prevederilor legislaţiei fiscale,
 • Venitul obţinut din donarea activelor,
 • Rezultatul din operaţiunile legate de activele de capital,
 • Ajustarea (majorarea/ micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale,
 • Сheltuieli de reprezentanţă,
 • Facilităţi acordate de angajator,
 • Suma scutirilor,
 • Suma venitului scutit de impozit,
 • Suma impozitului pe venit calculat de contribuabilii cu statut de persoană fizică,
 • Suma facilităţilor fiscale acordate din suma calculată a impozitului pe venit,
 • Impozitul pe venit achitat în străinătate,
 • Suma impozitului pe venit care urmează a fi achitat în rate în perioada următoare perioadei de gestiune,
 • Informaţia cu privire la contribuabilii întreprinzătorul individual,
 • Impozitul pe venit repartizat pe subdiviziuni.
Anexa nr. 2 din prezentul proiect de Ordin se referă la modul de completare a Declaraţiei, iar, potrivit acesteia, la rubrica „Perioada fiscală” se va indica perioada pentru care se depune Declarația cu privire la impozitul pe venit. La poziția „Denumirea contribuabilului” va fi scrisă denumirea unității respective care completează Declarația, care trebuie să corespundă cu cea indicată în documentele de constituire, eliberate de către organele abilitate, conform legislației în vigoare. La categoria „Codul fiscal” se va indica codul ce reprezintă numărul personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de legislația în vigoare, iar la „Genul principal de activitate” se va prezenta denumirea genului principal de activitate determinat conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei şi care corespunde codului din patru cifre. La rubrica „Denumirea subdiviziunii SFS” se va indica denumirea subdiviziunii organului serviciului fiscal de stat care corespunde cu denumirea subdiviziunii serviciului fiscal de stat în raza căruia se deservește contribuabilul. În formularul Declaraţiei se va mai indica reflectarea rezultatului obținut, conform datelor contabilităţii financiare (profit, pierdere), până la impozitare, suma totală a veniturilor constatate în contabilitatea financiară, conform prevederilor Standardelor Naționale de Contabilitate sau Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, care se determină ca suma conturilor din clasa „Venituri”. Totodată, se va mai reflecta suma totală a cheltuielilor constatate în contabilitatea financiară, în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate sau Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, care se determină ca suma conturilor din clasa „Cheltuieli”, suma totală a ajustării veniturilor, potrivit prevederilor legislației fiscale cu privire la impozitul pe venit şi suma totală a ajustării cheltuielilor efectuate în conformitate cu legislația fiscală cu privire la impozitul pe venit. Formularul mai conţine suma cheltuielilor legate de donațiile în scopuri filantropice şi de sponsorizare atât sub formă monetară, cât și sub formă nemonetară, care sunt deductibile în conformitate cu art.36 din Codul fiscal. Rândul 0701 va fi completat doar de către contribuabilii cu statut de persoană fizică. În acest rând se indică suma scutirilor aferente fondatorilor de care aceștia pot beneficia în baza art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal. Acest rând se completează doar în cazul nefolosirii scutirii în alte cazuri prevăzute de Codul fiscal (transmiterea scutirii soției (soțului) sau alte situații prevăzute de Codul fiscal). Conform anexei privind modalitatea de completare a Declaraţiei, se va indica suma pierderilor fiscale reportate din perioadele fiscale precedente, dar care se permit spre deducere în perioada fiscală curentă. Rândul respectiv se completează numai în cazul în care indicatorul rândului 070 este mai mare decât 0 şi nu trebuie să depășească suma indicată în rândul 070. Suma totală a pierderilor fiscale în contabilitatea financiară se reflectă în contul extrabilanțier Pierderi fiscale nereclamate. Documentul conţine modalitatea de completare a tuturor formularelor Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici. Astfel, tabelul ce se referă la Impozitul pe venit achitat în străinătate este completată de către contribuabil în cazul în care pe parcursul perioadei fiscale el a obținut venit din surse aflate în afara Republicii Moldova şi trebuie să determine suma trecerii în cont a impozitului pe venit achitat în străinătate, în conformitate cu prevederile art.82 din Codul fiscal. Anexa privind Suma impozitului pe venit care urmează a fi achitată în rate în perioada următoare perioadei de gestiune reflectă suma impozitului pe venit care urmează a fi achitată în rate în perioada fiscală următoare celei, pentru care se prezintă Declarația, în baza metodelor stabilite în art.84 din Codul fiscal. Astfel, contribuabilii sunt obligați să achite suma calculată drept impozit, ce urmează a fi plătită pentru perioada fiscală, în conformitate cu prevederile titlului II al Codului fiscal, din suma obligației fiscale prognozate de către contribuabil şi suma impozitului pe venit ce urma a fi plătită în perioada precedentă. Reiterăm, proiectul va fi expus spre consultare încă două zile.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.