15
02 2019
903

Proiectul formularului „Avizul de însoţire a mărfii”

Sistematizarea aspectelor ce țin de formularul Avizului de însoţire a mărfii, precum și a dispozițiilor privind operarea cu acesta sunt scopurile elaborării de către Ministerul Finanțelor a proiectului ordinului privind aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Avizul de însoţire a mărfii”, propus de autoritate pentru consultări publice. Conform documentului, Serviciul Fiscal de Stat va fi responsabil pentru tipărirea centralizată a formularelor avizului, eliberarea seriei şi diapazonului pentru imprimarea de sine stătător a avizului de însoţire a mărfii, administrarea, menţinerea, dezvoltarea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale automatizate privind evidenţa acestora, precum și pentru eliberarea formularelor executate tipografic prin intermediul subdiviziunilor sale. Totodată, proiectul prevede că de dreptul imprimării de sine stătător a avizelor de însoţire vor beneficia întreprinderile care ţin contabilitatea cu ajutorul sistemelor informaţionale computerizate și va fi acordat în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către agentul economic, prin intermediul SIA “Comandă on-line a formularelor tipizate”, a solicitării respective. Dreptul pentru imprimarea de sine stătătoare a formularelor avizelor, cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere, va fi acordat pentru toată perioada activităţii de întreprinzător, fără reconfirmarea ulterioară. Formularul Avizului de însoţire a mărfurilor va fi imprimat, obligatoriu, în limba de stat. Proiectul formularului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.