Știri

Proiectul legii privind achizițiile publice în sectorul utilităților, votat în prima lectură

Parlamentul a votat ieri, 6 februarie curent, în prima lectură proiectul de lege privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale. Documentul reglementează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție aplicate de către entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele respective. Gabriela Cunev, secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, susține că scopul principal al proiectului de lege este asigurarea transparentizării procesului achizițiilor publice efectuate de către entitățile din sectorul utilităților, precum și alinierea cadrului normativ național la acquis-ul Uniunii Europene. Prevederile legii vor fi aplicate doar în cazul achizițiilor publice a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragul de 800 mii lei stabilit pentru contractele de produse și servicii, de 2 mil. lei – pentru contractele de lucrări și de 1 mil. lei – pentru contractele de achiziții ce au ca obiect servicii sociale. În sensul proiectului dat, achiziția sectorială înseamnă achiziționarea, prin intermediul unui contract de bunuri, lucrări sau servicii, de către una sau mai multe entități contractante de la operatori economici aleși de către autoritățile contractante cu condiția că bunurile, lucrările sau serviciile sunt destinate pentru desfășurarea unei activități din sectoarele indicate în proiect. De menționat că prevederile documentului nu se vor aplica serviciilor de interes general fără caracter economic. Potrivit documentului, în cadrul procedurilor de achiziție sectorială se pot utiliza următoarele proceduri: licitație deschisă, licitație restrânsă, procedurile negociate, dialogul competitiv și parteneriatul pentru inovare. Proiectul prevede că, de fiecare dată când entitatea contractantă va intenționa să atribuie un contract de achiziții subsecvent unui acord-cadru, aceasta va avea obligația să consulte, în scris, operatorul economic, solicitând, în funcție de necesități, completarea ofertei. Totodată, în cazul în care entitatea contractantă va încheia acordul-cadru cu un singur operator, acordul va prevedea obligațiile pe care operatorul economic și le-a asumat prin propunerea tehnică și prețul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară și în baza cărui va fi determinată valoarea fiecărui contract atribuit ulterior. Pentru transparentizarea procedurii, entitatea contractantă va trebui, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de achiziții, să prezinte Agenției Achiziții Publice informații despre valoarea contractului încheiat, obiectul achiziției, operatorul economic căruia i-a fost atribuit contractul, precum și temeiul legal pentru această alegere. Reamintim, proiectul a fost discutat în luna noiembrie în cadrul unor consultări publice organizate de Ministerul Finanțelor.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

662 vizualizări

Data publicării:

07 Februarie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon