13
07 2018
944

Proiectul modificărilor și completărilor Codului fiscal. Atribuții suplimentare pentru SFS

Proiectul modificărilor și completărilor Codului fiscal, propus pentru consultări publice de Ministerul Finanțelor, prevede reglementări suplimentare ce țin de atribuțiile Serviciului Fiscal de Stat în domeniul administrării fiscale. Astfel, din art.133 alin.(2) se propune excluderea cuvântului “contravenţionale” pct.141, care prevede atribuția SFS de efectuare a controlului asupra calculării corecte şi a virării în termen a contribuţiilor la BASS şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, dar şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale pentru încălcarea acestora. Autorii reiese din faptul că pentru încălcările comise în domeniul respectiv sancțiuni sunt prevăzute și în alte acte legislative, nu doar în legislația contravențională. Odată cu atribuirea SFS a competenței de verificare și efectuare a controlului în diferite domenii prin acte normative speciale, prevăzute nu doar prin Codul fiscal, cum sunt - domeniul emiterii, acordării, acceptării şi rambursării valorii tichetelor de masă - domeniul acordării subvențiilor pentru crearea locurilor de muncă, în partea respectării de către beneficiar a obligațiilor stipulate în contractul încheiat cu Ministerul Finanțelor - domeniul privind evidența bunurilor reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 972 din 11.09.2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate produselor uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, este necesară și se propune completarea articolului cu următoarele atribuții: - efectuarea altor tipuri de controale decât cele expuse la pct.14 și 141 stabilite în sarcina Serviciului Fiscal de Stat prin acte normative speciale - efectuarea, la solicitarea Ministerului Finanțelor, a verificării anuale, până la data de 31 mai, a respectării de către beneficiarul subvenționării creării locurilor de muncă a obligațiilor stipulate în contract, pe parcursul valabilității contractului de subvenționare, propunere ce vizează aducerea în corespundere cu prevederile HG nr.1145 din 20 decembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea creării locurilor de muncă - gestionarea și actualizarea Registrului conturilor de plăți și bancare ale persoanelor fizice și juridice. Acesta propunere reiese din prevederile Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr.308 din 22.12.2017, care, în art.15 alin.(20), indică expres că Serviciul Fiscal de Stat creează, gestionează şi actualizează Registrul conturilor de plăţi şi bancare ale persoanelor fizice şi juridice. Amintim că propunerile asupra proiectului dat pot fi înaintate până la 27 iulie 2018. Va continua.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.