20
11 2019
1532

Proiectul politicii fiscale și vamale-2020: extinderea sferei de aplicare a impozitului în mărime de 4%

În proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2020, expus de către Ministerul Finanțelor pentru consultări publice, se propune substituirea bazei impozabile aferente regimului fiscal pentru agenții economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IVAO) din venitul operațional în venituri totale, cu excluderea unor categorii de venituri. În acest sens, obiectul de impunere va constitui venitul total obținut în cadrul activității de întreprinzător. Totuși, nu vor fi supuse impozitării: - veniturile din subvenții; - veniturile din recuperarea prejudiciului material; - veniturile din plusurile de active imobilizate și circulante constatate la inventariere; - veniturile din decontarea datoriilor cu termen de prescripție expirat față de persoanele interdependente; - veniturile din dividende și participații în alte entități; - veniturile din compensarea pierderilor din calamități și alte evenimente excepționale; - veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul venitului impozabil în perioada aplicării regimului general. Această măsură, după cum menționează autorii, va asigura aplicarea echitabilă a impozitului pe venit asupra veniturilor obținute de agenții economici și eliminarea posibilităților de optimizare fiscală. Actualmente, agenții economici subiecți ai sectorului ÎMM care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier) și întreprinzătorilor individuali, aplică un regim simplificat de impozitare (impozitul pe venitul din activitatea operațională – IVAO). Acest regim fiscal constă în aplicarea unui impozit în mărime de 4% pe venitul din activitatea operațională, fără a ține cont de cheltuielile efectuate. În această categorie se includ veniturile din: vânzarea produselor/mărfurilor; prestarea serviciilor și/sau executarea lucrărilor; contracte de construcție; contracte de leasing operațional și financiar (arendă, locațiune). În obiectul de impunere nu sunt incluse veniturile obținute de la vânzarea mijloacelor fixe, a imobilizărilor necorporale etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.