29
11 2021
230

Propuneri de completare a Legii privind sistemul public de asigurări sociale

Liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiției ar putea pot fi eliberați de obligația prezentării dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru lunile în care nu vor calcula contribuții de asigurări sociale şi nu vor avea angajați. În cazul aprobării proiectului  de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Legea nr. 489/1999) înregistrat în Parlament în calitate de inițiativă legislativă, prevederea ar putea fi aplicată din 1 ianuarie 2022.

 

Totodată, menționăm că proiectul a fost elaborat în vederea excluderii prevederilor legale care au caracter de aplicabilitate permanentă din legile adoptate anual și transferarea reglementărilor corespunzătoare în Legea nr. 489/1999.

 

Astfel, în condițiile susținerii inițiativei în redacția propusă, în legea menționată din 1 ianuarie 2022 se vor regăsi reglementările ce țin de asigurarea socială pe bază de contract individual; calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii la BASS; acumularea mijloacelor financiare încasate la BASS; majorările de întârziere (penalități) pentru neplata CAS; măsurile aplicate în cazul încălcării de plătitorii de contribuţii la BASS a regulilor de calculare a contribuțiilor; eşalonarea stingerii datoriilor la majorările de întârziere (penalităţile).

 

Cu informație suplimentară vom reveni pe parcursul promovării proiectului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.