17
03 2020
516

Recalcularea pensiilor și a venitului lunar minim garantat

Pensiile se vor indexa în fiecare an la 1 aprilie și la 1 octombrie. La 1 aprilie, coeficientul de indexare va constitui rata inflației înregistrată în ultimul semestru al anului precedent anului indexării, iar la 1 octombrie rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs. Coeficientul de indexare se stabilește de către Guvern. În Monitorul Oficial din 14 martie curent a fost publicată Legea nr. 86 pentru modificarea unor acte legislative. Astfel, a fost instituită indexarea semianuală a tuturor pensiilor, indiferent de mărimea pensiilor. Aplicarea principiului de indexare semianuală în baza inflaţiei înregistrate în ultimul semestru va consolida funcţia de bază a indexării şi anume cea de protecție a pensionarilor de efectul diminuării puterii de cumpărare. Potrivit datelor, la 1 aprilie şi 1 octombrie 2020 vor beneficia de indexare cca 695 mii beneficiari de pensii. În același timp, legea prevede indexarea semianuală a venitului lunar minim garantat, utilizat la determinarea Programului de Ajutor Social. Prevederea intră în vigoare la 1 aprilie 2021, iar începând cu 1 ianuarie 2021, va fi exclusă posibilitatea de recalculare a pensiilor procurorilor şi judecătorilor, ţinându-se cont de mărimea salariului lunar al procurorului şi al judecătorului în exerciţiu, în vederea respectării principiului egalităţii. Pensiile acestor categorii de beneficiari vor fi indexate în condiţii generale, asigurându-se aplicarea aceluiaşi principiu de indexare. De asemenea, indemnizația în cazul decesului unuia dintre soți se va acorda cu condiția că pensia aflată în plată a soțului supraviețuitor sau venitul lunar asigurat realizat de către acesta în luna decesului soțului nu depășește de 1,5 ori minimul de existență pentru pensionari, conform datelor Biroului Național de Statistică disponibile la momentul solicitării indemnizației. Pentru susţinerea financiară a beneficiarilor de prestaţii sociale cu nivel redus, în funcție de resursele financiare disponibile, din bugetul de stat se va acorda periodic un suport financiar unic conform modului stabilit de către Guvern. Legea intră în vigoare la data publicării, cu excepția prevederilor menționate ce vor fi aplicate din 1 aprilie și 1 ianuarie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.