03
07 2019
715

Recuperarea creanțelor conform aplicării prevederilor tratatelor internaționale

Solicitarea de transferare a mijloacelor bănești în valută străină privind recuperarea creanțelor/restanțelor fiscale conform aplicării prevederilor tratatelor internaționale va fi perfectată de către Direcția evidență și informații fiscale a Serviciului Fiscal de Stat și remisă Ministerului Finanțelor (Trezoreriei de Stat). Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul ordinului cu privire la modificarea Anexei la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.71 din 25 aprilie 2019. Proiectul are ca scop perfecționarea cadrului legal aferent procedurii de transferare a mijloacelor bănești indicate din contul trezorerial ECO145181. Potrivit notei informative la proiect, procedura de transferare a creanțelor în vigoare nu asigură pe deplin transferul sumelor încasate pentru statul solicitant. În prezent, pct. 8 din anexa la Ordinul nr.71 prevede că aferent sumelor recepționate pentru statul solicitant SFS (Direcția evidență și informații fiscale) va prezenta Ministerului Finanțelor, Direcției Trezoreria de Stat, Borderoul documentelor de plată prezentate spre executare din contul trezorerial ECO 145181, întocmit în monedă națională, în format electronic, și informația despre datele bancare ale beneficiarului de mijloace bănești. În acest sens, autorii propun substituirea termenului „borderoului documentelor de plată” cu sintagma ”solicitarea de transferare a mijloacelor bănești”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.